ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thin-skinned

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thin-skinned-, *thin-skinned*, thin-skinn, thin-skinne
English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thin-skinned[IDM] อ่อนไหวง่าย, See also: หงุดหงิดง่าย
thin-skinned[ADJ] ที่มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา, See also: หน้าบาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thin-skinned(ธิน'สคินดฺ) adj. หน้าบาง,โกรธง่าย,มีความรู้สึกไวต่อการวิจารณ์หรือนินทา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thin-skinned    (j) θˈɪn-skɪnd (th i1 n - s k i n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
神経が鋭い[しんけいがするどい, shinkeigasurudoi] (exp,adj-i) (See 神経の鋭い) sensitive; thin-skinned [Add to Longdo]
神経の鋭い[しんけいのするどい, shinkeinosurudoi] (exp,adj-i) (See 神経が鋭い) sensitive; thin-skinned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  thin-skinned
      adj 1: quick to take offense [syn: {huffy}, {thin-skinned},
             {feisty}, {touchy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top