ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thievery

TH IY1 V ER0 IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thievery-, *thievery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thievery[N] การขโมย, See also: การลักทรัพย์, Syn. burglary, robbery, theft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
You know the penalty for thievery.เจ้ารู้ว่าโทษของการลักขโมยคืออะไร The Scorpion King (2002)
The thievery got so bad that one day, without warning Mr. Wonka told every single one of his workers to go home.ทุกสิ่งเริ่มเลวร้าย จนกระทั่งวันหนึ่ง โดยไม่มีสัญญานเตือน มิสเตอร์วองก้าได้บอกให้คนงานเขาทุกคนกลับบ้าน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That, my friend, is thievery.นั่นแหละ ที่ผมเรียกว่าขโมยล่ะ Inkheart (2008)
Thievery is not tolerated at Hogwarts, Tom.จะไม่มีการขโมยในฮอร์กวอร์ตนะ ทอม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Not only do you come back a failure, but now you've reduced yourself to petty thievery.ไม่ใช่แค่เธอกลับมาพร้อมกับความผิดพลาด, แต่ตอนนี้เธอยังลดตัวไปเป็นโจรชั้นต่ำอีก Tekken: Blood Vengeance (2011)
Did you know there has been a marked drop in thievery?ข้าชอบให้เล็บมือ ข้าสะอาดนี่ The Prince of Winterfell (2012)
Do you blue bellies know the penalty for thievery?เสื้อน้ำเงินอย่างพวกแก รู้บทลงโทษที่ลักขโมยมั้ย Episode #1.1 (2012)
- The punishment for thievery.- การลงทัณฑ์หัวขโมย Inferno (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVERY    TH IY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thievery    (n) θˈiːvəriː (th ii1 v @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
泥棒稼業[どろぼうかぎょう, doroboukagyou] (n) professional thievery [Add to Longdo]
板の間稼ぎ[いたのまかせぎ, itanomakasegi] (exp,n) bathhouse thievery; stealing someone else's clothes and valuables at a bathhouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thievery
   n 1: the act of taking something from someone unlawfully; "the
      thieving is awful at Kennedy International" [syn:
      {larceny}, {theft}, {thievery}, {thieving}, {stealing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top