ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thicket

TH IH1 K IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thicket-, *thicket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thicket(n) หมู่ไม้หรือพุ่มไม้ที่ขึ้นหนาแน่น, Syn. copse, bush, shrubbery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thicket(ธิค'คิท) n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา,กลุ่มต้นไม้ที่อยู่กันแน่นหนา, Syn. shrubbery

English-Thai: Nontri Dictionary
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thicketPandas live in bamboo thickets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พง(n) thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai Definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
ละเมาะ(n) grove, See also: thicket, coppice, Syn. ป่าละเมาะ, หมู่ไม้, ป่าเล็กๆ, Example: ฉันเห็นหมาจิ้งจอกหลายตัวโผล่ออกมาจากละเมาะหลังบ้าน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดง[dong] (n) EN: clump ; grove ; thicket  FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ดงกุหลาบ[dong kulāp] (n, exp) EN: thicket of roses  FR: massif de roses [m]
ละเมาะ[lamǿ] (n) EN: grove ; thicket ; coppice  FR: bosquet [m] ; bocage [m]
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
หมู่ไม้[mūmāi] (n) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster  FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
ป่าชัฏ[pā chat] (n, exp) EN: thorn forest ; scrub ; thicket
พง[phong] (n) EN: clumb ; thicket ; mass of reeds ; mass of grasses ; mass of undegrowth ; bracken  FR: broussailles [fpl] ; touffes d'herbe [f] ; brousse [f]
พุ่มไม้[phum māi] (n) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
THICKET TH IH1 K IH0 T
THICKETS TH IH1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thicket (n) θˈɪkɪt (th i1 k i t)
thickets (n) θˈɪkɪts (th i1 k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pú, ㄆㄨˊ, ] thicket; tedious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickicht {n} | Dickichte {pl}thicket | thickets [Add to Longdo]
Buschtinamu {m} [ornith.]Thicket Tinamou [Add to Longdo]
Whitneybuschsänger {m} [ornith.]Thicket Warbler [Add to Longdo]
Rotbrust-Grundschnäpper {m} [ornith.]Thicket Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket [Add to Longdo]
杉叢[すぎむら, sugimura] (n) (uk) thicket of cedar trees [Add to Longdo]
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush [Add to Longdo]
叢祠[そうし, soushi] (n) (See 祠・ほこら) small shrine in a thicket [Add to Longdo]
竹林[ちくりん(P);たけばやし, chikurin (P); takebayashi] (n) bamboo thicket; (P) [Add to Longdo]
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P) [Add to Longdo]
茂み[しげみ, shigemi] (n) thicket [Add to Longdo]
木叢[こむら, komura] (n) thicket [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P) [Add to Longdo]
棘;荊棘[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  thicket
      n 1: a dense growth of bushes [syn: {brush}, {brushwood},
           {coppice}, {copse}, {thicket}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top