ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thermal printer

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thermal printer-, *thermal printer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thermal printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดไม่กระทบ (nonimpact printer) ซึ่งจะพิมพ์ตัวอักษรออกมาในลักษณะเป็นจุด (dot matrix) และพิมพ์ได้ทีละตัวโดยอาศัยความร้อนที่ปลายสายไฟ ทำให้เกิดเป็นจุด ๆ ในรูปของตัวอักษรต่าง ๆ มีความหมายเหมือน electrothermal printer
electrothermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนเป็นเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non impact printer) กล่าวคือจะพิมพ์ออกมาในลักษณะเป็นจุด ๆ (dot matrix) ทีละจุด โดยอาศัยความร้อนที่ปลายเส้นลวด แล้วทำให้เกิดเป็นรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่าง ๆ บนกระดาษมีความหมายเหมือน thermal printer

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thermal printer; electrothermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
thermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน, Example: เครื่องพิมพืที่ใช้อุปกรณ์สร้างความร้อนไปสัมผัสกระดาษพิเศษให้เกิดรูป หรืออักขระต่างไ บนกระดาษ [คอมพิวเตอร์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーマルプリンタ[sa-marupurinta] (n) {comp} thermal printer [Add to Longdo]
サーマルプリンター[sa-marupurinta-] (n) thermal printer [Add to Longdo]
感熱プリンタ[かんねつプリンタ, kannetsu purinta] (n) {comp} thermal printer [Add to Longdo]
感熱印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] (n) {comp} thermal printer [Add to Longdo]
感熱式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] (n) {comp} thermal printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感熱プリンタ[かんねつぷりんた, kannetsupurinta] thermal printer [Add to Longdo]
感熱印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] thermal printer [Add to Longdo]
感熱式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] thermal printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  thermal printer
      n 1: a printer that produces characters by applying heat to
           special paper that is sensitive to heat

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top