ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the woods

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the woods-, *the woods*, the wood
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the woods!ในป่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the woods somewhere?ในป่าบาง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The woods.ซ่อนในป่า The Great Dictator (1940)
Through the woods?เราจะผ่านมันเหรอ The Great Dictator (1940)
And in the euphony of the woods she is hymned in songและใน euphony ของป่าไม้... ...เธอถูกสวดในเพลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's spooky sleeping out at night in the woods. You might see a bear.ไปค้างคืนในป่าข้างนอกมันน่ากลัว นายอาจเจอหมีก็ได้ Stand by Me (1986)
Ten years from now, some hunter's gonna go in the woods to take a leak, wind up pissing on his bones.สิบปีนับจากนี้ จะมีนายพรานเข้าไปฉี่ในป่า ลมพัดฉี่ไปราดบนกระดูกเข้า Stand by Me (1986)
His ghost is out walking in the woods.ผีเขามาเดินอยู่ในป่า Stand by Me (1986)
Coming through the woods, I bet we saved over an hour.การลัดผ่านป่ามา พนันได้ว่าเร็วกว่าเป็นชั่วโมง Stand by Me (1986)
It's the same at all these places. Some ass in the woods, but no conversation.มันก็เหมือนกันทุกที่แหละ คนเจอกันในป่า แต่ห้ามคุยกัน Dirty Dancing (1987)
The only thing safe in the woods would be the trees.สิ่งเดียวที่ปลอดภัยในป่าจะเป็นต้นไม้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
My love for Linton is like... like foliage in the woods.ความรักของฉันที่มีต่อเอ็ดการ์ นั้นก็เหมือนใบไม้ในป่า Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the woodsAll was still in the woods.
the woodsBamboo stands out in the woods.
the woodsBefore you go hiking in the woods, find out what you should do when you meet a bear.
the woodsBirds abound in the woods.
the woodsBirds were singing in the woods.
the woodsHe got lost in the course of walking in the woods.
the woodsHe lives by himself in the woods.
the woodsHe lost his way in the woods.
the woodsHe passed through the woods.
the woodsHe set off in the wrong direction and got lost in the woods.
the woodsHe was left all alone in the woods.
the woodsHe went hunting in the woods.

Japanese-English: EDICT Dictionary
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
木深い[こぶかい, kobukai] (adj-i) deep in the woods [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top