ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tether

T EH1 DH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tether-, *tether*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tether(n) เชือกล่าม, See also: เชือกผูก, โซ่ล่าม, Syn. rope, chain, leash
tether(n) ขอบเขต, See also: ขอบเขตจำกัด
tether(vt) ล่ามด้วยเชือก, See also: ล่ามด้วยโซ่, Syn. bind, lash, picket, secure, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tether(เทธ'เธอะ) n. เชือกล่าม,เชือกผูก,โซ่ล่าม,ขอบเขต,ขอบเขตจำกัด,-Phr. (at the end of one's tether สุดขีดแล้ว สุดกำลัง สุดทน) vt. ผูก,ล่าม,ผูกมัด,จำกัดขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
tether(n) เชือก,โซ่ล่าม,ขอบเขตจำกัด
tether(vt) ผูก,มัด,ล่าม,จำกัดขอบเขต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- All right, tether out.โรยเคเบิ้ล Titanic (1997)
- Tether out. Okay, Brock, we're dropping down along the hull.เราปล่อยลงไปที่ลำเรือแล้ว Titanic (1997)
- Tether out. - Tether out. Okay, now left.โรยเคเบิ้ล เลื่อนอาร์โอวีไปทางซ้าย Titanic (1997)
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else,ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น Latter Days (2003)
It is also your tether to reality.มันจะเป็นตัวผูกคุณสู่โลกจริง The Dreamscape (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
The strength of such a tether not easily severed.เหมือนเป็นโซ่ตรวนแกร่งไม่อาจถูกตัดโดยง่าย A Place in This World (2012)
After her magic's out, we tether it to you.ดีกว่านั้น หลังจากดึงพลังเธอออกมา ก็ผูกมันไว้กับเธอยังไงล่ะ Fire/Ice (2012)
We'll tether the horses here. It'll be quicker on foot.เราจะผูกม้าไว้ที่นี่ \ เดินไปเร็วกว่า With All My Heart (2012)
Gotcha. All right, now I'm gonna tether you to me.ดี เอาล่ะตอนนี้ ผมจะผูกเชือกไว้ด้วยกัน Gravity (2013)
The tether broke, I'm detached!เชือกมันขาด, ตะขอหลุดแล้ว! Gravity (2013)
Tether it and I'll be inside.มัดไว้ก่อน เดี๋ยวข้าเอาให้ Walk of Punishment (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ามโซ่(v) chain, See also: tether with chains, Example: เจ้าของต้องล่ามโซ่พันธุ์บางแก้วไว้ก่อน เพราะไม่ไว้ใจในความดุของมัน, Thai Definition: ผูกไว้ด้วยโซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่าม[lām] (v) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link  FR: attacher ; enchaîner
ล่ามควาย[lām khwāi] (v, exp) EN: tether a buffalo  FR: attacher un buffle
ล่ามโซ่[lām sō] (v, exp) EN: chain ; tether with chains  FR: enchaîner
ตันปัญญา[tan panyā] (v, exp) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether
ตกปลอก[tokpløk] (v) EN: over with a band ; tether the legs with a halter or loop (as for elephants)

CMU English Pronouncing Dictionary
TETHER T EH1 DH ER0
TETHERS T EH1 DH ER0 Z
TETHERED T EH1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tether (v) tˈɛðər (t e1 dh @ r)
tethers (v) tˈɛðəz (t e1 dh @ z)
tethered (v) tˈɛðəd (t e1 dh @ d)
tethering (v) tˈɛðərɪŋ (t e1 dh @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き詰まる;行き詰る;行詰まる;行詰る[いきづまる;ゆきづまる, ikidumaru ; yukidumaru] (v5r) to reach the limits; to come to the end of one's tether [Add to Longdo]
手も足も出ない[てもあしもでない, temoashimodenai] (exp) cannot do a thing; feeling handcuffed; being at the end of one's tether; being at one's wit's end [Add to Longdo]
絆(P);紲[きずな(P);きづな, kizuna (P); kiduna] (n) (1) bonds (between people); (emotional) ties; relationship; connection; link; (2) tether; fetters; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tether
   n 1: restraint consisting of a rope (or light chain) used to
      restrain an animal [syn: {leash}, {tether}, {lead}]
   v 1: tie with a tether; "tether horses"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top