ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

test tube

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -test tube-, *test tube*
English-Thai: Longdo Dictionary
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
test tube(n) หลอดทดลอง, See also: หลอดแก้วทดลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
test tuben. หลอดแก้วทดลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're in the test tubes and laboratories of the great industries.มันอยู่ในหลอดทดลองและห้องทดลอง ของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ The Corporation (2003)
the test tube human afflicted with rapid aging.มนุษย์ทดลองเป็นโรคเกี่ยวกับอายุที่รวดเร็ว The Same Old Story (2008)
Mom said leave your test tubes and come now. She has dinner.มอญกล่าวออกจากหลอดทดลองของคุณและมาตอนนี้ เธอมีงานเลี้ยงอาหารค่ำ Son of Batman (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
test tubeAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
test tubeIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试管[shì guǎn, ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] test tube, #18,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reagenzglas {n} | Reagenzgläser {pl}test tube | test tubes [Add to Longdo]
Reagenzglasgestell {n}test tube rack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
試験管[しけんかん, shikenkan] (n) test tube [Add to Longdo]
試験管立て[しけんかんたて, shikenkantate] (n) test tube stand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  test tube
      n 1: glass tube closed at one end

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top