ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrifying

T EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrifying-, *terrifying*, terrify
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrifyingNever have I read so terrifying a novel as this.
terrifyingThe ghost story was terrifying.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ากลัว[nāklūa] (adj) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible  FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIFYING T EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrifying (v) tˈɛrɪfaɪɪŋ (t e1 r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
怖;恐[こわ, kowa] (int) (uk) (See 怖い・2) frightening; terrifying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  terrifying
      adj 1: causing extreme terror; "a terrifying wail" [syn:
             {terrific}, {terrifying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top