ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrified

T EH1 R AH0 F AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrified-, *terrified*, terrifi, terrifie
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrifiedI can't ask for the test results. I'm terrified to hear them.
terrifiedMummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.
terrifiedShe looked away terrified.
terrifiedSusan was terrified.
terrifiedThe armed hijackers terrified the passengers.
terrifiedThe little girl managed to keep silent, having been terrified by the lightning.
terrifiedThe man terrified the little children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สยองขวัญ(adj) horrible, See also: terrified, frightened, horrifying, Syn. อกสั่นขวัญแขวน, Example: เพื่อนๆ ชอบชวนไปดูภาพยนตร์สยองขวัญเป็นประจำ, Thai Definition: ที่ทำให้หวาดเสียวยิ่ง
ขวัญหนี(v) frightened, See also: terrified, scared, startled, Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย, Example: พอเห็นช้างเธอก็อกสั่นขวัญหนี
ขวัญหนีดีฝ่อ(v) frightened, See also: terrified, scared, startled, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: กลุ่มวัยรุ่นต่างขวัญหนีดีฝ่อเมื่อได้เสียงหมาหอนในบ้านร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญแขวน[khwan khwaēn] (v) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled
ขวัญหนี[khwannī] (adj) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled
ขวัญหนีดีฝ่อ[khwannīdīfø] (adj) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled
เกลือก[kleūak] (v) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified  FR: craindre
กลัวลาน[klūa lān] (v, exp) EN: be terrified  FR: être terrifié
สยองขวัญ[sayøngkhwan] (v) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened
สยองขวัญ[sayøngkhwan] (adj) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified  FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
เสียวไส้[sīosai] (v) EN: feel terrified ; feel panicked  FR: être terrifié ; être épouvanté

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIFIED T EH1 R AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrified (v) tˈɛrɪfaɪd (t e1 r i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惶恐[huáng kǒng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄨㄥˇ, ] terrified, #21,349 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] terrified, #734,911 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] terrified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
恟然[きょうぜん, kyouzen] (adv-to,adj-t) (arch) (See 恟々) terrified; panicked; horrified [Add to Longdo]
恟恟;恟々[きょうきょう, kyoukyou] (adv-to,adj-t) terrified; horrified; panicked [Add to Longdo]
悚然;竦然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) (See 慄然) terrified; horrified [Add to Longdo]
慄然[りつぜん, ritsuzen] (adj-t,adv-to) terrified; horrified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrified
   adj 1: thrown into a state of intense fear or desperation;
       "became panicky as the snow deepened"; "felt panicked
       before each exam"; "trying to keep back the panic-
       stricken crowd"; "the terrified horse bolted" [syn:
       {panicky}, {panicked}, {panic-stricken}, {panic-struck},
       {terrified}, {frightened}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top