ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrific

T ER0 IH1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrific-, *terrific*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrific(adj) ยอดเยี่ยมมาก, See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent, superb, splendid, wonderful, marvellous
terrific(adj) อย่างมาก, See also: มากมาย, Syn. great, immense, tremendous
terrific(adj) น่ากลัวมาก, See also: สยองขวัญ, Syn. dreadful, frightful, terrifying, Ant. common, conventional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrific(เทริฟ'ฟิค) adj. ยิ่งใหญ่,มากมาย,น่ากลัว,สยองขวัญ., See also: terrifically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
terrific(adj) น่าหวาดกลัว,สยองขวัญ,มากมาย,ยิ่งใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
terrificแสบมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrificA car went by at terrific speed.
terrificHe came up with a terrific solution to the complex problem.
terrificI hit on the terrific idea of cheating at cards by chance.
terrific"Natto" smells awful but tastes terrific.
terrificTerrific!
terrificThe performance got get terrific applause from the audience.
terrificThis dish is terrific.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยี่ยมยอด[yīemyøt] (adj) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great  FR: excellent

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRIFIC T ER0 IH1 F IH0 K
TERRIFICALLY T ER0 IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrific (j) tˈərˈɪfɪk (t @1 r i1 f i k)
terrifically (a) tˈərˈɪfɪkliː (t @1 r i1 f i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superding {n}terrific thing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrific
   adj 1: very great or intense; "a terrific noise"; "a terrific
       thunderstorm storm"; "fought a terrific battle"
   2: extraordinarily good or great ; used especially as
     intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film was
     fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous collection of
     rare books"; "had a rattling conversation about politics"; "a
     tremendous achievement" [syn: {fantastic}, {grand},
     {howling(a)}, {marvelous}, {marvellous}, {rattling(a)},
     {terrific}, {tremendous}, {wonderful}, {wondrous}]
   3: causing extreme terror; "a terrifying wail" [syn: {terrific},
     {terrifying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top