ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tendonitis

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tendonitis-, *tendonitis*, tendoniti
English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can get tendonitis.เอ็นข้อมืออาจอักเสบ The Page Turner (2006)
Paul Hicks had tendonitis from playing competitive tennis.พอล ฮิกส์เส้นเอ็นอักเสบ จากการแข่งเทนนิส The Good Earth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendonitisAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
tendonitisI think I have tendonitis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis [Add to Longdo]
腱炎[けんえん, ken'en] (n) (See 腱鞘炎) tendinitis; tendonitis [Add to Longdo]
腱鞘炎[けんしょうえん, kenshouen] (n) inflammation of a tendon (sheath); tendonitis; tendinitis; tenosynovitis; tenovaginitis; tendovaginitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tendonitis
      n 1: inflammation of a tendon [syn: {tendinitis}, {tendonitis},
           {tenonitis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top