ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tendon

T EH1 N D AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tendon-, *tendon*
Possible hiragana form: てんどん
English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tendon(n) เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก, See also: เอ็น, เส้นเอ็น, Syn. cord, ligament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendon(เทน'เดิน) n. เอ็น,เส้นเอ็น
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tendon(n) เอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendon reflex; reflex, deep; reflex, deep tendonรีเฟล็กซ์เอ็นลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon sheathปลอกเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon, Achilles; heel cordเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon; sinewเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendonAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
tendonI think I have tendonitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตัว(n) tendon, See also: sinew, Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย, Example: เธอทำงานจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็เพื่ออนาคตของลูก
เส้นเอ็น(n) tendon, See also: sinew, Syn. เอ็น, Example: มือทั้งสองข้างของเขาเกร็งแน่น จนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นชนิดหนึ่งอยู่ตามปลายกล้ามเนื้อ ช่วยความเคลื่อนไหวของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
ร้อยหวาย[røiwāi] (n) EN: Achilles' tendon ; hamstring  FR: tendon d'Achille [m]
สายตัว[sāitūa] (n) EN: tendon ; sinew

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDON T EH1 N D AH0 N
TENDONS T EH1 N D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tendon (n) tˈɛndən (t e1 n d @ n)
tendons (n) tˈɛndənz (t e1 n d @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筋络[jīn luò, ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄛˋ, / ] tendons and muscles, #102,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.) [Add to Longdo]
天丼[てんどん, tendon] (n) tempura served over a bowl of rice [Add to Longdo]
膝蓋腱[しつがいけん, shitsugaiken] (n) patellar tendon [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) tendon [Add to Longdo]
腱炎[けんえん, ken'en] (n) (See 腱鞘炎) tendinitis; tendonitis [Add to Longdo]
腱鞘[けんしょう, kenshou] (n,adj-no) sheath of tendon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tendon
      n 1: a cord or band of inelastic tissue connecting a muscle with
           its bony attachment [syn: {tendon}, {sinew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top