หรือคุณหมายถึง tenderneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenderness

T EH1 N D ER0 N AH0 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenderness-, *tenderness*, tendernes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendernessแข็งกดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
Tenderness.ความอ่อนโยน The Joy Luck Club (1993)
As I bid farewell, my heart stops, in tenderness I feelยามฉันเอ่ยคำลา หัวใจฉันหยุดนิ่งในสัมผัสละมุน Spirited Away (2001)
I'm saying tenderness is normal, no more meds.กดแล้วเจ็บเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องให้ยาแล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
[So it seems your tenderness was false, All you left was a half finished tattoo][ราวกับว่าความรักใครของเธอเป็นเพียงภาพลวงตา, การจากไปของเธอคือรอยสักที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง] Spider Lilies (2007)
Oh, I have a patient with tenderness and erythemaอ้อ! ฉันมีคนไข้ที่รู้สึกปวด และมีผื่นที่ผิวหนัง Brave New World (2008)
- You feel any tenderness back here?ฉันรู้สึกอะไรแผ่วๆหลังตรงนี้ ไม่.. Dying Changes Everything (2008)
Abdominal tenderness. I feel a mass.ไส้ติ่งอักเสบ ฉันรู้สึกถึงก้อน I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- tenderness in the upper left quadrant. - I'm gonna need a C.T.ระวังที่ชายโครงด้านซ้ายด้วย ผมต้องการผล C.T. ด้วย Blink (2010)
Well, maybe if you didn't chew men up like a meat grinder, they wouldn't be overseas looking for some tenderness.ก็ดี ถ้าเธอไม่เคี้ยวกินผู้ชาย เหมือนกับนางยักษ์นางมาร พวกเขาคงจะไม่หอบสังขารณ์ข้ามน้ำข้ามทะเล มาหาผู้หญิงที่สุภาพนุ่มนวลหรอกนะ Fírinne (2010)
Fever, tenderness over McBurney's point.มีไข้ กดแล้วเจ็บบริเวณไส้ติ่ง Sanctuary (2010)
* Try a little tenderness *#ลองอ่อนโยนดูเล็กน้อย# Funeral (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendernessHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?
tendernessShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
tendernessTenderness is an important element in a person's character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความนิ่ม[N] softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDERNESS    T EH1 N D ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenderness    (n) tˈɛndənəs (t e1 n d @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温和性[wēn hé xìng, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] tenderness, #209,999 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenderness
   n 1: a tendency to express warm and affectionate feeling
   2: a pain that is felt (as when the area is touched); "the best
     results are generally obtained by inserting the needle into
     the point of maximum tenderness"; "after taking a cold,
     rawness of the larynx and trachea come on" [syn:
     {tenderness}, {soreness}, {rawness}]
   3: warm compassionate feelings [syn: {tenderness},
     {tenderheartedness}]
   4: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   5: a feeling of concern for the welfare of someone (especially
     someone defenseless) [syn: {softheartedness}, {tenderness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top