ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tedium

T IY1 D IY0 AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tedium-, *tedium*
Possible hiragana form: てぢうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tedium(n) ความน่าเบื่อ, Syn. tediousness, dearth, dullness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tedium(ที'เดียม) n. ความน่าเบื่อ,ความรำคาญ,ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
tedium(n) ความน่าเบื่อ,ความจืดชืด,ความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อยหน่าย[khwām neūay-nāi] (n) EN: boredom ; monotony ; tedium

CMU English Pronouncing Dictionary
TEDIUM T IY1 D IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tedium (n) tˈiːdɪəʳm (t ii1 d i@ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium [Add to Longdo]
退屈(P);怠屈(oK)[たいくつ, taikutsu] (adj-na,n,vs) tedium; boredom; (P) [Add to Longdo]
徒然[つれづれ(gikun);とぜん, tsuredure (gikun); tozen] (adj-na,adv,n) tedium [Add to Longdo]
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tedium
   n 1: the feeling of being bored by something tedious [syn:
      {boredom}, {ennui}, {tedium}]
   2: dullness owing to length or slowness [syn: {tediousness},
     {tedium}, {tiresomeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top