ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teardrop

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teardrop-, *teardrop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teardrop(n) หยดน้ำตา, Syn. tear
teardrop(n) สิ่งที่มีรูปร่างคล้ายหยดน้ำตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teardropThe ideal shape was the teardrop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัสสุ(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา, Notes: (บาลี)
อัสสุชล(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา
น้ำตา(n) tear, See also: teardrop, Example: ลูกๆ ร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้ม, Thai Definition: น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตาเมื่อเวลาดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
นัยนามพุ(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตา[nāmtā] (n) EN: tear ; teardrop  FR: larme [f] ; pleurs [mpl] (litt.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] teardrop; tears, #6,540 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]
涙滴型[るいてきがた, ruitekigata] (adj-no,n) teardrop-shaped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teardrop
   n 1: anything shaped like a falling drop (as a pendant gem on an
      earring)
   2: a drop of the clear salty saline solution secreted by the
     lacrimal glands; "his story brought tears to her eyes" [syn:
     {tear}, {teardrop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top