ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tautology

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tautology-, *tautology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tautology(n) การใช้คำซ้ำโดยไม่จำเป็น, See also: การใช้คำฟุ่มเฟือย, Syn. redundancy, reiteration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tautology(ทอทอล'ละจี) n. การใช้คำซ้ำที่มีความหมายเดียวกันโดยไม่จำเป็น., See also: tautologic adj. tautological adj. tautologous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tautologyประพจน์ซ้ำความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tautologyสัจนิรันดร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tautology (n) tˈɔːtˈɒləʤiː (t oo1 t o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同义反复[tóng yì fǎn fù, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] tautology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelaussage {f} | Doppelaussagen {pl}tautology | tautologies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トートロジー[to-toroji-] (n) tautology [Add to Longdo]
同語反復;同語反覆[どうごはんぷく, dougohanpuku] (n) {ling} tautology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tautology
   n 1: (logic) a statement that is necessarily true; "the
      statement `he is brave or he is not brave' is a tautology"
   2: useless repetition; "to say that something is `adequate
     enough' is a tautology"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top