ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tattered

T AE1 T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tattered-, *tattered*, tatter, tattere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tattered(adj) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. old, ragged

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatteredA tattered flag which continues to flutter in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai Definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[lutlui] (v) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged  FR: être débraillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTERED T AE1 T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tattered (j) tˈætəd (t a1 t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
襤褸;藍褸[ぼろ;らんる(襤褸), boro ; ranru ( boro )] (n,pref) rag; scrap; tattered clothes; fault (esp. in a pretense, pretence); defect; run-down or junky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tattered
   adj 1: worn to shreds; or wearing torn or ragged clothing; "a
       man in a tattered shirt"; "the tattered flag"; "tied up
       in tattered brown paper"; "a tattered barefoot boy"; "a
       tatterdemalion prince" [syn: {tattered},
       {tatterdemalion}]
   2: ruined or disrupted; "our shattered dreams of peace and
     prosperity"; "a tattered remnant of its former strength"; "my
     torn and tattered past" [syn: {shattered}, {tattered}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top