ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tatterdemalion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tatterdemalion-, *tatterdemalion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tatterdemalion(n) คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว, See also: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง, คนแต่งตัวปอนๆ, Syn. slob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tatterdemalion (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳn (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n)
tatterdemalions (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳnz (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tatterdemalion
   adj 1: worn to shreds; or wearing torn or ragged clothing; "a
       man in a tattered shirt"; "the tattered flag"; "tied up
       in tattered brown paper"; "a tattered barefoot boy"; "a
       tatterdemalion prince" [syn: {tattered},
       {tatterdemalion}]
   2: in deplorable condition; "a street of bedraggled tenements";
     "a broken-down fence"; "a ramshackle old pier"; "a tumble-
     down shack" [syn: {bedraggled}, {broken-down}, {derelict},
     {dilapidated}, {ramshackle}, {tatterdemalion}, {tumble-down}]
   n 1: a dirty shabbily clothed urchin [syn: {ragamuffin},
      {tatterdemalion}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top