ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tasteless

T EY1 S T L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tasteless-, *tasteless*, tasteles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tasteless(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, Syn. bored, Ant. interesting
tasteless(adj) (อาหาร) ไม่มีรสชาติ, See also: ชืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Ant. delicious
tasteless(adj) ไม่มีรสนิยม, See also: ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ, Ant. tasteful

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tastelessDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
tastelessForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่ำช่า(adj) insipid, See also: tasteless, savorless, vapid, dull, Syn. ไม่มีรส, จืดชืด, Example: มื้อเย็นสำหรับวันนี้เขาทานน้อยเป็นพิเศษเพราะรสช่ำช่าของอาหาร
ชืด(adj) tasteless, See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid, Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Example: ซุปนี้มีรสชืดแท้ๆ
จืดชืด(v) tasteless, See also: insipid, dull, listless, Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก, Ant. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ, Example: บทเรียนที่จืดชืดเช่นนี้จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนได้อย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
กินคนเดียวไม่อร่อย[kin khon dīo mai arøi] (xp) EN: Eating alone is tasteless  FR: A manger seul, point de saveur

CMU English Pronouncing Dictionary
TASTELESS T EY1 S T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tasteless (j) tˈɛɪstləs (t ei1 s t l @ s)
tastelessly (a) tˈɛɪstləsliː (t ei1 s t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无味[wú wèi, ㄨˊ ㄨㄟˋ, / ] tasteless; odorless, #27,073 [Add to Longdo]
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, / ] tasteless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かすかす[kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
アメリカンコーヒー[amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless) [Add to Longdo]
殺風景[さっぷうけい, sappuukei] (adj-na,n) tasteless; dreary; tastelessness [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
大味[おおあじ, ooaji] (adj-na,n) tasteless; flat-tasting [Add to Longdo]
無味無臭[むみむしゅう, mumimushuu] (adj-no) tasteless and odorless; bland [Add to Longdo]
無味無臭無色[むみむしゅうむしょく, mumimushuumushoku] (adj-no) tasteless, odorless and colorless [Add to Longdo]
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tasteless
      adj 1: lacking flavor [ant: {tasty}]
      2: lacking aesthetic or social taste [ant: {tasteful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top