ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tarsus

T AA1 R S AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarsus-, *tarsus*, tarsu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarsus(n) กระดูกข้อเท้า (ศัพท์เฉพาะทางแพทย์), See also: ฝ่าเท้า, Syn. ankle
tarsus(n) ขอบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metatarsus(เมททะทาร์'ซัส) n. กระดูกฝ่าเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tarsus๑. บริเวณข้อเท้า๒. แผ่นหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกฝ่าเท้า[kradūk fā thāo] (n) EN: tarsus  FR: tarse [m]
กระดูกข้อเท้า[kradūk khøthāo] (n, exp) EN: tarsal bones ; tarsus
กระดูกกลางฝ่าเท้า[kradūk klāng fā thāo] (n, exp) EN: metatarsus ; metatarsal bones  FR: métatarse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TARSUS T AA1 R S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tarsus (n) tˈaːsəs (t aa1 s @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, / ] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul, #42,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
足根[そくこん, sokukon] (adj-f) tarsal (relating to the tarsus - a group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus) [Add to Longdo]
足根骨[そっこんこつ, sokkonkotsu] (n) tarsus (group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tarsus
   n 1: the part of the foot of a vertebrate between the metatarsus
      and the leg; in human beings the bones of the ankle and
      heel collectively

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cydnus
 
 1. Tarsus, Cayı (eski ismi)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top