ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tantrum

T AE1 N T R AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tantrum-, *tantrum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tantrum(n) การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด, See also: การโมโหโทโส, การโกรธเคืองอย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tantrum(แทน'ทรัม) n. การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด,การโมโหโทโส,การโกรธเคืองอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tantrumการทำฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANTRUM T AE1 N T R AH0 M
TANTRUMS T AE1 N T R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tantrum (n) tˈæntrəm (t a1 n t r @ m)
tantrums (n) tˈæntrəmz (t a1 n t r @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
駄々;駄駄[だだ;ダダ, dada ; dada] (n) (See 駄駄を捏ねる) tantrum; fretting [Add to Longdo]
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum [Add to Longdo]
癇癪を起こす;かんしゃくを起こす[かんしゃくをおこす, kanshakuwookosu] (exp,v5s) to lose one's temper; to throw a tantrum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tantrum
   n 1: a display of bad temper; "he had a fit"; "she threw a
      tantrum"; "he made a scene" [syn: {fit}, {tantrum},
      {scene}, {conniption}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top