ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tankard

T AE1 NG K ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tankard-, *tankard*, tankar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tankard(n) แก้วเบียร์ขนาดใหญ่, Syn. bottle, mug, jug

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด

English-Thai: Nontri Dictionary
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด

CMU English Pronouncing Dictionary
TANKARD T AE1 NG K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tankard (n) tˈæŋkəd (t a1 ng k @ d)
tankards (n) tˈæŋkədz (t a1 ng k @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanne {f} | Kannen {pl}tankard | tankards [Add to Longdo]
Krug {m} | Krüge {pl}tankard | tankards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tankard
      n 1: large drinking vessel with one handle

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top