ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tank

T AE1 NG K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tank-, *tank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tank(n) ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ, See also: ถังบรรจุ น้ำ, ก๊าซ, แท็งก์น้ำ, Syn. tub, basin, vessel, container
tank(n) ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่
tank(n) รถถัง
tank(n) คุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ห้องขังนักโทษ
tank(n) บ่อน้ำ, See also: ทะเลสาบ
tank(vt) เก็บไว้ในแท็งค์, See also: บรรจุลงในถังหรือบ่อ
tank(vt) ทำให้เลิกพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันกีฬา (คำไม่เป็นทางการ)
tanked(sl) เมามาก
tanked(adj) เมาเหล้า, Syn. tanked up, drunk
tanker(n) เรือบรรทุก, See also: เรือ, เครื่องบิน, หรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tank(แทงคฺ) n. ถัง,รถถัง,บ่อน้ำ,ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง., Syn. basin, vessel
tankard(แทง'เคิร์ด) n. เหยือกน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome, Ant. serene
stank(สแทงคฺ) vi,vt. กริยาช่อง 2 ของ stink

English-Thai: Nontri Dictionary
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
stank(vi pt ของ) stink

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tankaบทกวีทังกะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tanka; thankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tankแท็งก์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
tank irrigationtank irrigation, ชลประทานขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tanksแท็งก์น้ำ [TU Subject Heading]
Tanks (Military science)รถถัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tankA huge tanker put off just now.
tankA new oil tanker was launched.
tankA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tankA tanker is a ship carrying oil.
tankAt the games they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks.
tankI'd like a full tank of regular unleaded.
tankI fell back on the reserve tank when the gas ran out.
tankIf you go to a baseball game today, sellers are walking around with hot-water tanks.
tankOil is transported by tanker.
tankOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
tankTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
tankThe gas tank suddenly blew up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังน้ำมัน(n) tank farm
รถถัง(n) tank, Example: ถ้าไม่ได้ตัวข้าพเจ้าก็ไม่มีคนที่จะขับรถถัง, Count Unit: คัน
ถัง(n) bucket, See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail, Example: เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต, Thai Definition: ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
แท็งก์น้ำ(n) tank, See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat, Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ, Example: แท็งก์น้ำใบนี้จุน้ำได้มากมายมหาศาล, Count Unit: ใบ
แท้งค์(n) tank, Syn. รถถัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือบรรทุก[reūa banthuk] (n, exp) EN: tanker  FR: tanker [m] (anglic.) ; bateau-citerne [m] ; navire-citerne [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[reūa banthuk nāmman] (n, exp) EN: oil tanker ; tanker  FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]
รถถัง[rot thang] (n) EN: tank  FR: tank [m] ; char [m] ; char d'assaut [m] ; char de combat [m]
แท็งก์[thaeng] (n) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat  FR: citerne [f]
ถัง[thang] (n) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel  FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]
ถังน้ำ[thang nām] (n, exp) EN: water tank (20 l.)  FR: bonbonne d'eau (20 l.) [f]
ถังน้ำมัน[thang nām man] (n, exp) EN: gas tank  FR: réservoir d'essence [m]
ตู้ปลา[tūplā] (n) EN: aquarium ; fishbowl ; fish tank  FR: aquarium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANK T AE1 NG K
TANKS T AE1 NG K S
TANKE T AE1 NG K
TANKAN T AE1 NG K AH0 N
TANK'S T AE1 NG K S
TANKER T AE1 NG K ER0
TANKED T AE1 NG K T
TANKARD T AE1 NG K ER0 D
TANKERS T AE1 NG K ER0 Z
TANKING T AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tank (v) tˈæŋk (t a1 ng k)
tanks (v) tˈæŋks (t a1 ng k s)
tanked (v) tˈæŋkt (t a1 ng k t)
tanker (n) tˈæŋkər (t a1 ng k @ r)
tankard (n) tˈæŋkəd (t a1 ng k @ d)
tankers (n) tˈæŋkəz (t a1 ng k @ z)
tanking (v) tˈæŋkɪŋ (t a1 ng k i ng)
tank-car (n) tˈæŋk-kaːr (t a1 ng k - k aa r)
tankards (n) tˈæŋkədz (t a1 ng k @ d z)
tank-cars (n) tˈæŋk-kaːz (t a1 ng k - k aa z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦克[tǎn kè, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, ] tank (military vehicle), #7,082 [Add to Longdo]
油轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] tanker (ship), #25,945 [Add to Longdo]
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] tanker truck; tanker wagon, #32,347 [Add to Longdo]
坦克车[tǎn kè chē, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] tank (armored vehicle), #87,342 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ  EN: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ  EN: separate volume

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselwagen {m}tank car [Add to Longdo]
Kesselwagen {m}tank wagon [Add to Longdo]
Panzer {m} [mil.] | Panzer {pl} | leichter Panzertank | tanks | beaverette [Add to Longdo]
Panzersperre {f} [mil.]tank trap [Add to Longdo]
Pullunder {m}tank top; sleeveless pullover [Add to Longdo]
Tank {m}tank [Add to Longdo]
Tanker {m} | Tanker {pl}tanker | tankers [Add to Longdo]
Tankfahrzeuge {n} | Tankfahrzeuge {pl}tank lorry | tank lorries [Add to Longdo]
Tanklager {n}tank farm [Am.] [Add to Longdo]
Tankschiff {n}crude oil vessel [Add to Longdo]
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.] [Add to Longdo]
Tankstelle {f}gas pump [Add to Longdo]
Tankstelle {f}petrol station [Add to Longdo]
Tankstelle {f}service station [Add to Longdo]
Tankwagen {m}tank lorry; tank-truck; tanker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
おたんこなす[otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
たんこぶ[tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
べたんこ[betanko] (adj-no) squished flat [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
アセチレン系炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
ウェスタンキングラス[uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis) [Add to Longdo]
エアレーションタンク[eare-shontanku] (n) aeration tank [Add to Longdo]
エチレン系炭化水素[エチレンけいたんかすいそ, echiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルケン) alkene; olefin; olefine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終端間[しゅうたんかん, shuutankan] end-to-end [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]
単行出版物[たんこうしゅっぱんぶつ, tankoushuppanbutsu] monographic publication [Add to Longdo]
単行書[たんこうしょ, tankousho] monograph [Add to Longdo]
単項[たんこう, tankou] monadic (a-no) [Add to Longdo]
単項演算[たんこうえんざん, tankouenzan] monadic operation, unary operation [Add to Longdo]
単項演算子[たんこうえんざんし, tankouenzanshi] monadic operator, unary operator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
単価[たんか, tanka] Stueckpreis [Add to Longdo]
探検[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]
探求[たんきゅう, tankyuu] das_Suchen, Nachforschung [Add to Longdo]
探究[たんきゅう, tankyuu] Forschung, Erforschung [Add to Longdo]
探険[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
炭坑[たんこう, tankou] Kohlenbergwerk, Kohlengrube [Add to Longdo]
短剣[たんけん, tanken] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
短歌[たんか, tanka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tank
   n 1: an enclosed armored military vehicle; has a cannon and
      moves on caterpillar treads [syn: {tank}, {army tank},
      {armored combat vehicle}, {armoured combat vehicle}]
   2: a large (usually metallic) vessel for holding gases or
     liquids [syn: {tank}, {storage tank}]
   3: as much as a tank will hold [syn: {tank}, {tankful}]
   4: a freight car that transports liquids or gases in bulk [syn:
     {tank car}, {tank}]
   5: a cell for violent prisoners [syn: {cooler}, {tank}]
   v 1: store in a tank by causing (something) to flow into it
   2: consume excessive amounts of alcohol
   3: treat in a tank; "tank animal refuse"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tank
 
 1. sarnıç, su deposu
 2. depo, tank
 3. havuz, golcük
 4. (ask.) tank
 5. sarnıca koymak. tank town (A.B.D.), (k. dili) eskiden trenlerin su aldığı ara istasyon. tank up (k. dili) istimini almak
 6. yakıt almak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top