ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talk

T AO1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talk-, *talk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talk(vt) พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk(vi) พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk(vt) อภิปรายกันในเรื่อง, See also: พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง, Syn. discuss
talk(vi) แสดงปาฐกถา, See also: บรรยาย
talk(vi) นินทา, Syn. gossip
talk(n) การสนทนา, See also: การพูดคุย
talk(n) สิ่งที่กล่าวถึง, See also: สิ่งที่พูดถึง
talk(n) การอภิปราย, See also: การพิจารณา, การถกเรื่อง, Syn. discussion
talk(n) การแสดงปาฐกถา, Syn. oration, sermon
talk(n) การนินทา, Syn. hearsay, tittle-tattle, gossip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. talk big คุยโต คุยโว, Syn. converse, utter, speech
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
talky(ทอค'คี) adj. พูดมาก,ช่างคุย,มีคำสนทนามาก., Syn. talkative
antalkali(แอนทแอล ' กาโล) n. , (pl. -lis, -lies) ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง., Syn. antalkaline neutralizes alkalis
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
by-talkn. การพูดจาเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้อง
cross talkn. การพูดสอดแทรก,คำพูดสอดแทรก,การทะเลาะกัน
leafstalk(ลีฟ'สทอล์ค) n. ก้านใบ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
talk(vi) พูด,สนทนา,เจรจา,คุย
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
talker(n) ผู้พูด,นักพูด
beanstalk(n) ฝักถั่ว
stalk(n) ก้าน,ลำต้น,อวัยวะ,ใบไม้,ถ้วยเหล้า,ปล่องไฟโรงสี
stalk(vi) เดินทอดน่อง,เดินกรีดกราย,ย่างสามขุม,ย่อง
stalk(vt) ไล่ตาม,แอบตาม,ย่างสามขุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talk, proximityการเจรจาข้างเคียง (โดยมีคนกลางเป็นผู้ติดต่อคู่กรณี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Talking bookหนังสือแถบเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talkAbility to talk distinguishes human beings from animals.
talkA bird is known by its song and a man by his way of talking.
talkA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
talkA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
talkAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
talkAfter we finished working, we enjoyed talking together.
talkAll of us talk in English.
talkAll the students began talking at once.
talkAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
talkAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
talkAmericans on the whole are a talkative people.
talkAnd had spent hours talking together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์(n) speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ร่ายยาว(n) talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai Definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
พร่ำพูด(v) be garrulous, See also: talk unceasingly, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Ant. เงียบ, ปิดปากเงียบ, Example: ผู้เฒ่าปล่อยให้ชายฉกรรจ์พร่ำพูดอยู่คนเดียวจนเหนื่อยหมดแรง, Thai Definition: พูดเหมือนกันและติดๆ กัน
ทอล์คโชว์(n) talk show, See also: talk-show, chat show, Syn. รายการทอล์คโชว์, Example: เขาเป็นพิธีกรคนเดียวในเมืองไทยที่เหมาะกับทอล์คโชว์มาก, Thai Definition: การพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เชิญมาออกรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
สนทนา(v) talk, See also: converse, speak, Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
ละเมอ(v) talk in one's sleep, See also: have a nightmare, Example: บางคนละเมอลุกขึ้นเดินขณะหลับตาและเดินเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง, Thai Definition: พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ
สโมสร(v) meet, See also: talk, associate, join together, congregate, Syn. สังสรรค์, Example: ตั้งแต่ย้ายมาทำงานที่นี่ เขาไม่มีเวลาสโมสรกับเพื่อนฝูงเลย, Thai Definition: ร่วมชุมนุมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ออดอ้อนออเซาะ(v) talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
การโต้ตอบ(n) conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai Definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
คนพูดมาก(n) big mouth, See also: talkative person, Example: คนพูดมากเป็นคนน่ารำคาญ มักไม่มีใครอยากพูดด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
บ้าน้ำลาย[bānāmlāi] (adv) EN: talkatively
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
ช่างคุย[chang khui] (adj) EN: chatty ; talkative  FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[chang phūt] (adj) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty  FR: bavard ; babillard
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint
หัวปลี[hūaplī] (n, exp) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant  FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue

CMU English Pronouncing Dictionary
TALK T AO1 K
TALKY T AO1 K IY0
TALKS T AO1 K S
TALKIE T AO1 K IY0
TALKER T AO1 K ER0
TALKED T AO1 K T
TALK'S T AO1 K S
TALKIN T AA1 K AH0 N
TALKIN' T AO1 K IH0 N
TALKERS T AO1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talk (v) tˈɔːk (t oo1 k)
talks (v) tˈɔːks (t oo1 k s)
talked (v) tˈɔːkt (t oo1 k t)
talker (n) tˈɔːkər (t oo1 k @ r)
talkie (n) tˈɔːkiː (t oo1 k ii)
talkers (n) tˈɔːkəz (t oo1 k @ z)
talkies (n) tˈɔːkɪz (t oo1 k i z)
talking (v) tˈɔːkɪŋ (t oo1 k i ng)
talkative (j) tˈɔːkətɪv (t oo1 k @ t i v)
talking-to (n) tˈɔːkɪŋ-tuː (t oo1 k i ng - t uu)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会谈[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] talks; discussions, #3,293 [Add to Longdo]
谈话[tán huà, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk; conversation, #4,880 [Add to Longdo]
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, / ] talk with each other; converse; chat, #7,312 [Add to Longdo]
通话[tōng huà, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] talk over telephone; hold a conversation, #9,440 [Add to Longdo]
自言自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, / ] talk to oneself; think aloud; soliloquize, #16,976 [Add to Longdo]
胡说[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, / ] talking and laughing; cheerful talk, #40,297 [Add to Longdo]
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, ] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly, #41,622 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] talk in sleep, #42,025 [Add to Longdo]
贫嘴[pín zuǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ, / ] talkative; garrulous; loquacious, #59,876 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はなし, hanashi] TH: เรื่องเล่า  EN: talk

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging [Add to Longdo]
Gespräch {n} | Gespräche {pl}talk | talks [Add to Longdo]
Talk {m}talc [Add to Longdo]
Talkmaster {m}host [Add to Longdo]
Talk-Show {f}talk show [Add to Longdo]
Talkum {n}talcum; talc; talcum powder [Add to Longdo]
Talkum {n}French chalk [Add to Longdo]
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.Talk is silver, silence is golden. [Add to Longdo]
Sie haben gut reden.Talk is cheap. [Add to Longdo]
Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit.Talk of the devil, and he is bound to appear. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
おちゃっぴい[ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
がんば[ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it [Add to Longdo]
くっちゃべる[kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
ざわざわ[zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P) [Add to Longdo]
ざわつく;ザワつく[zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k,vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk [Add to Longdo]
局内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk [Add to Longdo]
漏話[ろうわ, rouwa] cross talk [Add to Longdo]
イーサトーク[いーさとーく, i-sato-ku] EtherTalk [Add to Longdo]
ローカルトーク[ろーかるとーく, ro-karuto-ku] LocalTalk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talk
   n 1: an exchange of ideas via conversation; "let's have more
      work and less talk around here" [syn: {talk}, {talking}]
   2: discussion; (`talk about' is a less formal alternative for
     `discussion of'); "his poetry contains much talk about love
     and anger"
   3: the act of giving a talk to an audience; "I attended an
     interesting talk on local history"
   4: a speech that is open to the public; "he attended a lecture
     on telecommunications" [syn: {lecture}, {public lecture},
     {talk}]
   5: idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately"
     [syn: {talk}, {talk of the town}]
   v 1: exchange thoughts; talk with; "We often talk business";
      "Actions talk louder than words" [syn: {talk}, {speak}]
   2: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This
     depressed patient does not verbalize" [syn: {talk}, {speak},
     {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}]
   3: use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't
     speak"; "they speak a strange dialect" [syn: {speak}, {talk}]
   4: reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!";
     "The former employee spilled all the details" [syn: {spill},
     {talk}]
   5: divulge confidential information or secrets; "Be careful--his
     secretary talks" [syn: {spill the beans}, {let the cat out of
     the bag}, {talk}, {tattle}, {blab}, {peach}, {babble},
     {sing}, {babble out}, {blab out}] [ant: {keep one's mouth
     shut}, {keep quiet}, {shut one's mouth}]
   6: deliver a lecture or talk; "She will talk at Rutgers next
     week"; "Did you ever lecture at Harvard?" [syn: {lecture},
     {talk}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 talc
 
 1. talk.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top