ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take into

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take into-, *take into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take into account(phrv) คิดคำนึงถึง, See also: พิจารณา, ทบทวน
take into account(idm) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, พิจารณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take intoAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
take intoIn interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.
take intoThe first thing you have to take into consideration is time.
take intoThe new school failed to take into account the special needs of young people.
take intoThey failed to take into account the special needs of old people.
take intoWe must take into account the fact that he is young.
take intoWe must take into account the fact that she is old.
take intoWe must take into account the wishes of all the family in planning a trip.
take intoWe should take into account that the train was delayed.
take intoYou had better take into consideration that you are no longer young.
take intoYou must take into account the fact that he is too young.
take intoYou must take into account the fact that she was ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนึงถึง(v) consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai Definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
เอาเป็นธุระ(v) take into one own matters, Example: เมื่อใดที่ประชาชนไม่เอาเป็นธุระ หรือปล่อยให้บ้านเมืองถอยหลัง อนาคตข้างหน้าก็คงจะลำบาก, Thai Definition: ถือเป็นเรื่องที่ตนควรทำให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
คำนึง[khamneung] (v) EN: consider ; take into consideration ; take into account  FR: tenir compte de ; prendre en considération
คำนึงถึง[khamneung theung] (v, exp) EN: consider ; take into consideration ; think over  FR: considérer
ตรึกตรอง[treuktrøng] (v) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account  FR: réfléchir ; méditer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] take into account; take into consideration, #13,087 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
手心を加える[てごころをくわえる, tegokorowokuwaeru] (exp,v1) to take into consideration; to use one's discretion [Add to Longdo]
組み入れる;組入れる[くみいれる, kumiireru] (v1,vt) to include; to insert; to ladle water into; to take into consideration [Add to Longdo]
頭におく[あたまにおく, atamanioku] (v5k) to take into consideration [Add to Longdo]
睨み合わせる;睨み合せる;睨みあわせる[にらみあわせる, niramiawaseru] (v1,vt) to weigh one thing against the other; to act in consideration of; to compare and take into consideration [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top