ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tackle

T AE1 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tackle-, *tackle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tackle(sl) อวัยวะเพศชาย
tackle(n) การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้, See also: การฉุด, การหยุด, การตะครุบตัว, Syn. challenge
tackle(n) อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา), See also: อุปกรณ์ตกปลา กว้าน, ลูกรอก ฯลฯ, เครื่องมือตกปลา, Syn. equipment, apparatus, tools, trappings
tackle(n) เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ, See also: รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ
tackle(n) ผู้กำกับเส้น, See also: กรรมการกำกับเส้น
tackle(vt) จัดการแก้ปัญหา, See also: จัดการ, รับมือ, ควบคุม, Syn. deal with, undertake
tackle(vt) เข้าแย่งลูก, See also: แย่งหรือหยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในการเตะฟุตบอล, Syn. confront, challenge, grab, intercept, stop
tackle about(phrv) พูดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake

English-Thai: Nontri Dictionary
tackle(n) เครื่องใช้,รอกยกของ,เครื่องขันกว้าน
tackle(vt) จับ,จัดการ,เล่นงาน,ต่อสู้,ติด(ใบ),ขบ(ปัญหา)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, he starts playing tackle football when he's 10 years old and one day he says to me and he says he's afraid of being hit.ตอนนั้นแฟรงค์หัดเล่นฟุตบอล วันนึงเขามาบอกว่าพ'อผมกลัวถูกอัด The Bodyguard (1992)
- Tackle him!- จัดการเขาซะ Toy Story (1995)
Like a tackle dummy.ดูบ้าๆบอๆ หนะ Pilot (2001)
Y'all wouldn't know where the fishin' tackle is, would you?คุณรู้มั้ยว่า เบ็ดตกปลาอยู่ที่ไหน Walk the Line (2005)
It can happen to any of us. We're one tackle away from flipping burgers.โดนปะทะแรงๆทีเดียว เราอาจกลายไปเป็นจับกัง Goal! The Dream Begins (2005)
- So I get to tackle him?- งั้นฉันก็ต้องแท็คเกิลเขา The Longest Yard (2005)
Yeah. You can either tackle him or hit him over the head with that hammer.ใช่ นายจะแท็คหรือเอา ฆ้อนส่วนตัวทุบมันก็ได้ The Longest Yard (2005)
He can use drifting to tackle corners. He's really fast.เขาสามารถทำให้ล้อทั้งสี่เป็นอิสระเพื่อที่จะเข้าโค้ง\เขาเร็วมาก Initial D (2005)
Tackle him! Tackle him! Tackle him!ชนมัน ชนมัน ชนมัน ชนมัน Gridiron Gang (2006)
Then maybe I'll tackle world hunger 'cause things can't really get worse.หลังจากนั้นค่อยแตะมือกับความหิวโหยของโลก เพราะไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้ว Dex, Lies, and Videotape (2007)
Plenty of tackles flying in out there, and that's Guti.มีการะปะทะกันแรงๆอีกแล้ว คราวนี้เป็นกูติ Goal II: Living the Dream (2007)
One of us is gonna have to tackle you, and that's gonna be very uncomfortable for everybody involved!เราคนนึงต้องรั้งนายเอาไว้ ถ้านายดื้อจะไป ทุกคนคงไม่สบายใจแน่ Cloverfield (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tackleI tackled him on the problem.
tackleIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
tackleSooner or later we'll have to tackle the problem in earnest.
tackleThe whole world needs to tackle the problem of climate change together.
tackleTo begin with, we must tackle the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน(v) tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai Definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นงาน[lenngān] (v) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle
รอก[røk] (n) EN: pulley ; tackle ; sheave  FR: poulie [f] ; appareil de levage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TACKLE T AE1 K AH0 L
TACKLED T AE1 K AH0 L D
TACKLES T AE1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tackle (v) tˈækl (t a1 k l)
tackled (v) tˈækld (t a1 k l d)
tackles (v) tˈæklz (t a1 k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钓鱼用具[diào yú yòng jù, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] tackle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerät {n} | Geräte {pl}tackle | tackles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライディングタックル[suraideingutakkuru] (n) sliding tackle [Add to Longdo]
タックル[takkuru] (n,vs) tackle (ball game) [Add to Longdo]
フライングタックル[furaingutakkuru] (n) flying tackle [Add to Longdo]
滑車[かっしゃ, kassha] (n,adj-no) pulley; block; tackle [Add to Longdo]
漁具[ぎょぐ, gyogu] (n) fishing tackle [Add to Longdo]
索具[さくぐ, sakugu] (n) rigging; gear; tackle [Add to Longdo]
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P) [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]
釣り道具;釣道具[つりどうぐ, tsuridougu] (n) fishing tackle [Add to Longdo]
釣具;釣り具;つり具[つりぐ, tsurigu] (n) fishing gear; tackle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tackle
   n 1: the person who plays that position on a football team; "the
      right tackle is a straight A student"
   2: gear consisting of ropes etc. supporting a ship's masts and
     sails [syn: {rigging}, {tackle}]
   3: gear used in fishing [syn: {fishing gear}, {tackle}, {fishing
     tackle}, {fishing rig}, {rig}]
   4: (American football) a position on the line of scrimmage; "it
     takes a big man to play tackle"
   5: (American football) grasping an opposing player with the
     intention of stopping by throwing to the ground
   v 1: accept as a challenge; "I'll tackle this difficult task"
      [syn: {undertake}, {tackle}, {take on}]
   2: put a harness; "harness the horse" [syn: {harness}, {tackle}]
     [ant: {unharness}]
   3: seize and throw down an opponent player, who usually carries
     the ball

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top