ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taciturn

T AE1 S IH0 T ER2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taciturn-, *taciturn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taciturn(adj) เงียบขรึม, See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด, Syn. quiet, silent, uncommunicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taciturnThe English are a taciturn people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบขรึม(adj) taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
หงิม[ngim] (adj) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
ประหยัดคำ[prayat kham] (v, exp) EN: be taciturn  FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดปาก[prayat pāk] (v, exp) EN: be taciturn  FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดถ้อยคำ[prayat thøikham] (v, exp) EN: be taciturn  FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TACITURN T AE1 S IH0 T ER2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taciturn (j) tˈæsɪtɜːʳn (t a1 s i t @@ n)
taciturnly (a) tˈæsɪtɜːʳnliː (t a1 s i t @@ n l ii)
taciturnity (n) tˌæsɪtˈɜːʳnɪtiː (t a2 s i t @@1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
寡言[かげん, kagen] (n) reticence; taciturnity [Add to Longdo]
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P) [Add to Longdo]
口が重い[くちがおもい, kuchigaomoi] (exp,adj-i) incommunicative; taciturn [Add to Longdo]
口数の少ない[くちかずのすくない, kuchikazunosukunai] (adj-i) (See 口数が少ない) taciturn [Add to Longdo]
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance [Add to Longdo]
石仏[せきぶつ(P);いしぼとけ, sekibutsu (P); ishibotoke] (n) (1) stone Buddhist image; (2) (いしぼとけ only) unemotional person; taciturn person; (P) [Add to Longdo]
沈黙寡言[ちんもくかげん, chinmokukagen] (n,adj-na) taciturn; reticent [Add to Longdo]
無口[むくち, mukuchi] (adj-na,n,adj-no) reticence; taciturnity; (P) [Add to Longdo]
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  taciturn
      adj 1: habitually reserved and uncommunicative [ant: {voluble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top