ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tabular

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabular-, *tabular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabular(adj) ซึ่งจัดทำเป็นตาราง, Syn. schematic
tabular(adj) เรียบหรือแบนเหมือนโต๊ะ, See also: เป็นแผ่น
tabular(adj) ซึ่งคำนวณเป็นตาราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabular(แทบ'ยะลา) adj. เกี่ยวกับโต๊ะ,เกี่ยวกับตาราง,ราบรื่น,เป็นแผ่น.
constabulary(คันสแทบ'บิวละรี,-ลาร์) adj. เกี่ยวกับตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabularรูปแบนหนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tabular differenceผลต่างจัดเป็นตาราง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tabular; applanateแบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตาราง(adj) tabular, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถพิมพ์รายงานเป็นตารางต่างๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองกำลังตำรวจ[køngkamlang tamrūat] (n, exp) EN: constabulary ; police force  FR: forces de police [fpl]
เป็นตาราง[pen tārāng] (adj) EN: tabular
ตำรวจนครบาล[tamrūat nakhønbān] (n, exp) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary
ตำรวจภูธร[tamrūat phūthøn] (n, exp) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary
ตาราง[tārāng] (n) EN: table ; tabular form ; list  FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; graphique [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabular (j) tˈæbjulər (t a1 b y u l @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
臼蓋[きゅうがい, kyuugai] (n) acetabular roof [Add to Longdo]
臼蓋形成不全[きゅうがいけいせいふぜん, kyuugaikeiseifuzen] (n) acetabular dysplasia [Add to Longdo]
寛骨臼蓋[かんこつきゅうがい, kankotsukyuugai] (n) acetabular roof [Add to Longdo]
表形式[ひょうけいしき, hyoukeishiki] (adj-no) tabular; tabular form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tabular
      adj 1: of or pertaining to or arranged in table form
      2: flat; like a table in form

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top