ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

t

T IY1   
258 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -t-, *t*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cocerned[To all concerned] (n modal verb ) To all concerned

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ㄊˋ">T, ㄊˋ (n ) ฮอร์โมนไทรอยด์ ในกระแสเลือด
ta (n ) เกรียน
tendinitisเอ็นอักเสบ
See also: S. tendonitis,
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tahi (n ) สิ่งสกปรก, ปุ๋ย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Tamako[Tamako] (n ) เต่าในบ่อน้ำร้อนชนิดหนึ่ง
technically (adv ) อย่างมีเทคนิค,ในทางเทคนิค
teleportation[เท-เล-พอ-เท-ชั่น] (n ) การเคลื่อนย้ายสสาร

English-Thai: Longdo Dictionary
Table of Contents(n) สารบัญ
table salt(n ) เกลือบริโภค
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
tai chi move(n) รำไทเก็ก เช่น In every Tai Chi move every connection is maintained, but sometimes one connection is emphasized over the others, though they are all still happening simultaneously., , S. Tai Chi
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
take a leak(vt slang) ไปฉี่ เช่น Have you ever taken a leak onto a electric fence?; A Croatian motorbiker's penis was zapped by lightning as he stopped beside the road to take a leak., S. urinate,
take a napงีบ, ม่อยหลับ
take a shot at(phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
take after(vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
t[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
T[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
ta[SL] ขอบคุณ
Ta[ABBR] แทนทาลัม (สัญลักษณ์ย่อของ Tantalum), See also: แร่แทนทาลัม
TA[ABBR] ครูช่วยสอน (คำย่อของ Teaching Assistant), See also: นักศึกษาผู้ช่วยครูอาจารย์ในการสอน
TB[ABBR] โรควัณโรค (คำย่อของ Tuberculosis)
Tb[N] ธาตุโลหะสีเทา (สัญลักษณ์ย่อของ terbium)
Tc[N] ธาตุโลหะให้กัมมันตภาพรังสี (คำย่อของ technetium)
Te[N] ธาตุกึ่งโลหะ (คำย่อของ tellurium)
Th[N] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ thorium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
t(ที) พยัญชนะตัวที่ 20 ของภาษาอังกฤษ
t squareไม้ฉากรูปตัว'T'ที่ใช้ในการวาดรูป
t-shirt(ที'เชิร์ท) n. เสื้อยืดคอกลมและแขนสั้น, Syn. teeshirt
t.(ที) พยัญชนะตัวที่ 20 ของภาษาอังกฤษ
t.b.abbr. torpedo boat,tubercle bacillus,tuberculosis
t.k.o.abbr. technical knockout
t.n.t.n. วัตถุระเบิดแรงสูงชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองและติดไฟได้/ใช้ทำสีย้อมและน้ำยาล้างรูปได้ด้วย., Syn. trinitrotoluene,trinitrotoluol
ta'en(เทน) vi.,vt. ดู taken
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
tab key(แป้นพิมพ์) แป้นตั้งระยะหมายถึง แป้นพิมพ์แป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะอยู่ริมด้านซ้ายสุดของแถวที่สองจากข้างบน อาจมีคำ tab บนแป้น บางทีมีเครื่องหมายลูกศรแทน การกดแป้นนี้ จะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไประยะหนึ่ง (แล้วแต่จะมีการกำหนดไว้) อาจเป็น 5- 10 ช่องว่าง มักใช้เมื่อต้องการย่อหน้าหรือต้องการจัดคอลัมน์ให้ตรงกัน (ไม่ควรกดคานเคาะ) นอกจากนั้น ในกรอบสนทนา การกดแป้นนี้หมายความว่า ให้กระโดดจากช่อง (ที่จะให้เติมข้อความ) ที่ 1 ไปช่องที่ 2 ไปช่องที่ 3....ต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
tab(n) แผ่นเหล็ก,ป้าย,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,แถบ,ชาย
tabby(n) แมวลาย,แพรลายในเนื้อ
tabernacle(n) ศาลเจ้า,ปะรำ,กระโจม,ห้องพระ
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ,ทำบัญชี,ทำตาราง,บันทึกรายการ
tableau(n) ภาพ,ละครนิ่ง,รูป,ฉาก
tablecloth(n) ผ้าปูโต๊ะ
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
T-butt jointรอยต่อชนรูปตัวที [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
T-jointรอยต่อรูปตัวที [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
T-shaped pocket jointรอยต่อลิ่มรูปตัวที [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
T-squareไม้ที [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tabจุดตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tab characterอักขระตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Tab keyแป้นตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Tab keyแป้นตั้งระยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabacosis; tabacism๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tเทสลา, สัญลักษณ์ของหน่วยวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก  ดู tesla [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
T accountบัญชีรูปตัว “ที” [การบัญชี]
t RNAทีอาร์เอ็นเอ, ดู  transfer RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
T'ai chiมวยไท้เก็ก [TU Subject Heading]
T-Lymphocytesที-ลิมโฟไซต์ [TU Subject Heading]
T-shirtทีเชิ้ต [อื่นๆ]
T-shirtsเสื้อที-เชิ้ต [TU Subject Heading]
t-test (Statistics)ที-เทสต์ (สถิติ) [TU Subject Heading]
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
täbäk mountains (n) ภูเขาแทแบก(ทางภาคตะวันออกของประเทศเกาหลี-)
table (n ) โต๊ะ
table wine (n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย
See also: S. light wine, R. wine
tad (n ) เด็กผู้ชาย เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย
tai (n adj ) ชนชาติไตย หรือ ชนชาติไทยใหญ่
See also: S. Shan,
tail boneกระดูกก้นกบ
tailgateขับขี่ยานพาหนะจี้ท้ายรถคันหน้า
take a standยึดหลัก ยืนหยัด (declare one position, assert one's point of view)Ex,He took a stand against unfair practices.
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่
take by way of novationเข้าแทนที่่พันธะสัญญาเก่าหรือใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
THIS DRAMA IS FICTIONAL.(ภาพยนตร์ชุดนี้เป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
It's because... that's the way I want it.นั่นก็เพราะว่า ผมต้องการให้มันเป็นอย่างนั้น Emotions (2017)
In the novels that I write, nobody dies.ในนิยายที่ผมเป็นคนเขียน ไม่มีใครต้องตาย Emotions (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER(อารมณ์ที่เลื่อนลอย โดย มิชิมะ ชิน นิยายขายดีอันดับหนึ่งประจำปีนี้) Emotions (2017)
Thank you.ขอบคุณมากครับ Emotions (2017)
Please make sure that you use it all for the children.ขอให้ใช้เงินทั้งหมดเพื่อเด็ก ๆ นะคะ Emotions (2017)
Are you sure you want to donate this much?แน่ใจนะครับว่าจะบริจาคมากขนาดนี้ Emotions (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากความรู้สึกเหมือนติดกับดัก Emotions (2017)
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามีแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
Thank you.ขอบคุณครับ Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
t10000 dollars was paid to him.
t$100 will cover all your expenses for the trip.
t10 people were packed into the small room.
t1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
t1980 was the year when I was born.
t1. Finely chop the chicken breast meat.
t2001 is the year when the 21st century begins.
t2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
t2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
t2. Cut the radishes into long sticks.
t2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
t2. Sew together the shoulder of the garment body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ภาษีศุลกากร[N] tariff, See also: customs duty, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
จดบันทึก[V] take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai definition: ที่รับภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
T    T IY1
TB    T IY1 B IY1
TI    T IY1
TO    T IH0
TA    T AA1
TO    T AH0
T.    T IY1
TE    T IY1
TH    T IY1 EY1 CH
TO    T UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
T    (n) tˈiː (t ii1)
t    (n) tˈiː (t ii1)
Ty    (n) tˈaɪ (t ai1)
TB    (n) tˌiːbˈiː (t ii2 b ii1)
TV    (n) tˌiːvˈiː (t ii2 v ii1)
ta    (uh) tˈaː (t aa1)
ti    (n) tˈiː (t ii1)
to    (in) (t @)
to    (a) tˈuː (t uu1)
Tae    (n) tˈɛɪ (t ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎo, tyle="font-size:smaller">ㄌㄧㄠˇ, tyle='color: black' HREF="search/了">了] to know; to understand, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#3 [Add to Longdo]
[hú, tyle="font-size:smaller">ㄏㄨˊ, tyle='color: black' HREF="search/和">和] to complete a set in mahjong or playing cards, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#7 [Add to Longdo]
[yǒu, tyle="font-size:smaller">ㄧㄡˇ, tyle='color: black' HREF="search/有">有] to have; there is; there are; to exist; to be, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#8 [Add to Longdo]
[zhè, tyle="font-size:smaller">ㄓㄜˋ, tyle='color: black' HREF="search/这">这 / tyle='color: black' HREF="search/這">這] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#12 [Add to Longdo]
[tā, tyle="font-size:smaller">ㄊㄚ, tyle='color: black' HREF="search/他">他] he; him, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#14 [Add to Longdo]
[shuō, tyle="font-size:smaller">ㄕㄨㄛ, tyle='color: black' HREF="search/说">说 / tyle='color: black' HREF="search/說">說] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory), title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#22 [Add to Longdo]
[dào, tyle="font-size:smaller">ㄉㄠˋ, tyle='color: black' HREF="search/到">到] to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#25 [Add to Longdo]
[zháo, tyle="font-size:smaller">ㄓㄠˊ, tyle='color: black' HREF="search/着">着 / tyle='color: black' HREF="search/著">著] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#26 [Add to Longdo]
[zhuó, tyle="font-size:smaller">ㄓㄨㄛˊ, tyle='color: black' HREF="search/着">着 / tyle='color: black' HREF="search/著">著] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#26 [Add to Longdo]
[yù, tyle="font-size:smaller">ㄩˋ, tyle='color: black' HREF="search/与">与 / tyle='color: black' HREF="search/與">與] take part in, title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#28 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
多分[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
正しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพียง
互い[たがい, tagai] ซึ่งกันและกัน
台風[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
逮捕[たいほ, taiho] (vt) จับกุม
逮捕状[たいほじょう, taihojou] (n) หมายจับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tシャツ[T しゃつ, T shatsu] t-shirt
適用[tekiyou, tekiyou] (n ) Application

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely
頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอยู่กับ English: to depend on
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone

German-Thai: Longdo Dictionary
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Tag(n) |der, pl. Tage| วัน
Tage(n) |pl.|, See also: der Tag
Tageszeitung|die, pl. Tageszeitungen| หนังสือพิมพ์รายวัน
täglich(adj) (โดย)ทุกวัน, See also: jeden Tag
Taille(n) |die, pl. Taillen| เอว
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tachyplylaxie {f} [med.]การตอบสนองต่อ ยาหรือสารเคมีซึ่งลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ให้ตัวยาหรือสารเคมีตัวเดิม เข้าไป
Tauwetter {n} (n) ช่วงที่หิมะหรือน้ำแข็งละลายเป็นน้ำ
Taxi (n ) แท็กซี่
Telefon (n ) |das, pl. Telefone | โทรศัพท์
telefonieren (vt ) พูดโทรศัพท์
Telefonnummerเบอร์โทรศัพท์
Telefonnummer (n ) เบอร์โทรศัพท์
tiefbauTiefbau ist das Fachgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Tiefbau เป็นสาขาจำเพาะของของการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใต้ระดับของ ผิวการจราจร
Tiegel {m}เบ้าหลอม
toothed ring (n ) ไม่รุ้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tilgtdeletes [Add to Longdo]
Thronräuber {m}usurper [Add to Longdo]
Tiefstand {m}low level [Add to Longdo]
Toleranz {f}tolerance [Add to Longdo]
technische Ausstattung {f}equipping [Add to Longdo]
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost [Add to Longdo]
Technischer Hilfsdienstdisaster-relief team [Add to Longdo]
TV-Kabelkanal {m}cable TV channel [Add to Longdo]
technischer Kommissarscrutineer [Add to Longdo]
touristische Landkarte {f}; Landkarte {f} für Touristentouristic map; tourist map [Add to Longdo]
technische Planung {f}engineering [Add to Longdo]
taillierter Schaft (Schraube) [techn.]waisted shank [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
tiefe Schlucht {f}kloof [Add to Longdo]
tiefer Schnitt; tiefer Riss; klaffende Wundegash [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.
tenir(vt) ถือ, ยึด, จับ
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
Tien!(phrase) นี่แน่ะ!

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temporaireje t'aime
travelท่องเที่ยว
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 T
   n 1: a base found in DNA (but not in RNA) and derived from
      pyrimidine; pairs with adenine [syn: {thymine}, {T}]
   2: one of the four nucleotides used in building DNA; all four
     nucleotides have a common phosphate group and a sugar
     (ribose) [syn: {deoxythymidine monophosphate}, {T}]
   3: a unit of weight equivalent to 1000 kilograms [syn: {metric
     ton}, {MT}, {tonne}, {t}]
   4: the 20th letter of the Roman alphabet [syn: {T}, {t}]
   5: thyroid hormone similar to thyroxine but with one less iodine
     atom per molecule and produced in smaller quantity; exerts
     the same biological effects as thyroxine but is more potent
     and briefer [syn: {triiodothyronine}, {liothyronine}, {T}]
   6: hormone produced by the thyroid glands to regulate metabolism
     by controlling the rate of oxidation in cells; "thyroxine is
     65% iodine" [syn: {thyroxine}, {thyroxin},
     {tetraiodothyronine}, {T}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chase
 
 1. (t), hakketmek, oymak
 2. kabartma işleri yapmak (maden üzerine)
 3. (matb.) harflerin muhafazasında kullanılan demir çerçeve
 4. oluk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dental
 
 1. dişlere veya diş hekimliğine ait
 2. ((dilb.) dişsel
 3. (t, d gibi) dişsel ünsuz. dental arch diş kavsi. dental nerve (anat.) diş siniri. dental plate takma diş. dental surgery diş cerrahisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tenuis
 
 1. süreksiz ünsüzlerden biri (k, p, t)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top