ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

syphon

S AY1 F AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syphon-, *syphon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
syphon(vt) ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ, See also: ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ, Syn. conduct, pipe, transmit
syphon(n) ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
syphon(ไซ'เฟิน) n.,vt.,vi. ดู siphon

English-Thai: Nontri Dictionary
syphon(n) ขวดโซดาฉีด,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ,ท่อเก็บน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาลักน้ำ(n) siphon, See also: syphon, Example: ท่านจะทำโครงการผันน้ำจากแม่โขงด้วยระบบกาลักน้ำ, Thai Definition: เครื่องมืออย่างง่ายซึ่งอาศัยความดันของอากาศเพื่อใช้ถ่ายเทของเหลวออกจากภาชนะ โดยใช้หลอดหรือท่อที่ใช้ถ่ายเทของเหลวจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า โดยไหลผ่านระดับที่สูงกว่าระดับทั้ง 2 นั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
SYPHON S AY1 F AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syphon (v) sˈaɪfən (s ai1 f @ n)
syphons (v) sˈaɪfənz (s ai1 f @ n z)
syphoned (v) sˈaɪfənd (s ai1 f @ n d)
syphoning (v) sˈaɪfənɪŋ (s ai1 f @ n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 syphon
   n 1: a tube running from the liquid in a vessel to a lower level
      outside the vessel so that atmospheric pressure forces the
      liquid through the tube [syn: {siphon}, {syphon}]
   2: a tubular organ in an aquatic animal (especially in mollusks)
     through which water can be taken in or expelled [syn:
     {siphon}, {syphon}]
   v 1: convey, draw off, or empty by or as if by a siphon [syn:
      {siphon}, {syphon}, {siphon off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top