ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

syncope

S IH1 N K AH0 P IY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syncope-, *syncope*
English-Thai: Longdo Dictionary
syncope[ซินโคพี] (n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
syncope(n) การหมดสติเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน, See also: การเป็นลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syncope; hyphaeresisการตัดกลางคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
syncope; swoonหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNCOPE S IH1 N K AH0 P IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syncope (n) sˈɪŋkəpiː (s i1 ng k @ p ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ちくらみ;立ち眩み;立ち暗み;立暗み;立ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 syncope
   n 1: a spontaneous loss of consciousness caused by insufficient
      blood to the brain [syn: {faint}, {swoon}, {syncope},
      {deliquium}]
   2: (phonology) the loss of sounds from within a word (as in
     `fo'c'sle' for `forecastle') [syn: {syncope}, {syncopation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top