ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swineherd

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swineherd-, *swineherd*, swineher
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู

English-Thai: Nontri Dictionary
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swineherd (n) swˈaɪnhɜːʳd (s w ai1 n h @@ d)
swineherds (n) swˈaɪnhɜːʳdz (s w ai1 n h @@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweineherde {f} | Schweineherden {pl}swineherd | swineherds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  swineherd
      n 1: a herder or swine [syn: {swineherd}, {pigman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top