ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swiftly

S W IH1 F T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swiftly-, *swiftly*, swift
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swiftly(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swiftlyA swallow flies very swiftly.
swiftlyHer fingers ran swiftly over the keys.
swiftlyHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
swiftlyThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
swiftlyTime goes very swiftly.
swiftlyTroops were swiftly called in to put down the riot.
swiftlyWere a serious crisis to arise, the government would have to act swiftly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรื๋อ(adv) swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ไว(adv) swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai Definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
ผล็อย(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai Definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
หมับ(adv) swiftly, See also: quickly, rapidly, Example: เธอถูกเขาคว้าหมับเข้าที่แขน ลากถูลู่ถูกังออกมา, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด
หมุบ(adv) swiftly, See also: quickly, Example: ทันทีที่แม่นำของว่างมาวางที่โต๊ะ น้องก็หยิบหมุบในทันทีทันใด, Thai Definition: อาการที่หยิบหรือกัด หรือเคี้ยวโดยเร็ว
ตื๋อ(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, fast, Syn. เร็ว, เร็วมาก, Example: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน
ปราด(adv) swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปรูดปราด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
ฮวบฮาบ[hūaphāp] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly
โลด[lōt] (adv) EN: fast ; quickly ; swiftly
แผล็ว[phlaeo] (x) EN: quickly ; swiftly ; with agility  FR: rapidement
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
ซิ่ง[sing] (adv) EN: speeding ; fast ; quickly ; swiftly
ไว[wai] (adv) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily  FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIFTLY S W IH1 F T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swiftly (a) swˈɪftliː (s w i1 f t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, / ] swiftly moving; fleet; to sway, #36,161 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するすると;するする[surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
ガッと[gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]
急な流れ[きゅうなながれ, kyuunanagare] (n) swiftly running river; rapid stream [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
疾う[とう, tou] (adv) (1) (See 疾く) quickly; swiftly; (n,adj-no) (2) a long time ago [Add to Longdo]
疾く[とく, toku] (adv) (1) quickly; swiftly; (2) already; before; (n,adj-no) (3) long time ago [Add to Longdo]
疾く疾く[とくとく, tokutoku] (adv) (arch) (See 疾く・1) quickly; swiftly [Add to Longdo]
疾っく[とっく, tokku] (n-t,adj-no) (1) (See 疾く) a long time ago; (adv) (2) quickly; swiftly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  swiftly
      adv 1: in a swift manner; "she moved swiftly" [syn: {swiftly},
             {fleetly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top