ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swift

S W IH1 F T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swift-, *swift*
English-Thai: Longdo Dictionary
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, See also: BIC code, Syn. ISO9362

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swift(adj) ฉับพลัน, See also: ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, sudden
swift(adj) ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว, Syn. quick, fast, speedy, rapid
swift(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างทันควัน, Syn. quickly, suddenly, rapidly
swift(n) นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น
swift(n) จิ้งจก, See also: จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, Syn. lizard
swift(n) กระสวยด้าย, See also: เครื่องกรอ, Syn. reel, cylinder
swiftly(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly
swiftlet(n) นกขนาดเล็กคล้ายนกนางแอ่น, Syn. swift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid

English-Thai: Nontri Dictionary
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
swiftness(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความฉับไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swiftsนกนางแอ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swift(adj) adj. สวิฟท (En.) 1. รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ทันควัน : He took a swift look around the room.= เขากวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปรอบห้อง ; There was a swift change of plans.= มีการเปลี่ยนแผน (จากแผนหนึ่งไปใช้อีกแผนหนึ่ง) โดยรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swiftA swallow flies very swiftly.
swiftHe is not swift but sure.
swiftHer fingers ran swiftly over the keys.
swiftHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
swiftLife is short and time is swift.
swiftShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
swiftThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
swiftThe kite soared upwards with the swiftness of a bird.
swiftThe race is not to the swift.
swiftThe spider responds with a swift attack.
swiftThe stream is not very swift.
swiftThe swallow is swift in flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรื๋อ(adv) swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ไว(adv) swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai Definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
ลม(n) swift land crab, Syn. ปูลม, Example: ลูกๆ วิ่งจับปูลมอยู่ที่ชายหาดอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: ชื่อปูชนิด Ocypode ceratophthalma ในวงศ์ Ocypodidae ก้านตายาว วิ่งเร็ว อยู่ตามหาดทรายชายทะเล
ผล็อย(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai Definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
หมับ(adv) swiftly, See also: quickly, rapidly, Example: เธอถูกเขาคว้าหมับเข้าที่แขน ลากถูลู่ถูกังออกมา, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด
หมุบ(adv) swiftly, See also: quickly, Example: ทันทีที่แม่นำของว่างมาวางที่โต๊ะ น้องก็หยิบหมุบในทันทีทันใด, Thai Definition: อาการที่หยิบหรือกัด หรือเคี้ยวโดยเร็ว
ตื๋อ(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, fast, Syn. เร็ว, เร็วมาก, Example: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน
ปราด(adv) swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปรูดปราด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong  FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
ฮวบฮาบ[hūaphāp] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly
ความเร็ว[khwāmreo] (n) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness  FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ลหุ[lahu] (adj) EN: rapid ; quick ; fast ; swift  FR: rapide
โลด[lōt] (adv) EN: fast ; quickly ; swiftly
นกแอ่น[nok aen] (n) EN: swift  FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[nok aen bān] (n, exp) EN: House Swift ; Little Swift  FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นบินเร็ว[nok aen bin reo] (n, exp) EN: swift

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIFT S W IH1 F T
SWIFTS S W IH1 F T S
SWIFT'S S W IH1 F T S
SWIFTER S W IH1 F T ER0
SWIFTLY S W IH1 F T L IY0
SWIFTEST S W IH1 F T AH0 S T
SWIFTNESS S W IH1 F T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swift (n) swˈɪft (s w i1 f t)
swifts (n) swˈɪfts (s w i1 f t s)
swifter (j) swˈɪftər (s w i1 f t @ r)
swiftly (a) swˈɪftliː (s w i1 f t l ii)
swiftest (j) swˈɪftɪst (s w i1 f t i s t)
swiftness (n) swˈɪftnəs (s w i1 f t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, / ] swiftly moving; fleet; to sway, #36,161 [Add to Longdo]
剽悍[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, ] swift and fierce, #50,755 [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, ] swift [Add to Longdo]
雨燕[yǔ yàn, ㄩˇ ㄧㄢˋ, ] swift; Apodidae (the swift family) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnell; zügig {adj} | schneller; zügiger | am schnellsten; am zügigstenswift | swifter | swiftest [Add to Longdo]
schnellfüßigswift footed [Add to Longdo]
Schwalbensittich {m} [ornith.]Swift Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するすると;するする[surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]
ガッと[gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
スイフト[suifuto] (n) (abbr) swift ball [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
ヨーロッパ雨燕[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus) [Add to Longdo]
一瀉千里[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
雨燕[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
雨鳥[あまどり, amadori] (n) (arch) (See 雨燕・2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swift
   adj 1: moving very fast; "fleet of foot"; "the fleet scurrying
       of squirrels"; "a swift current"; "swift flight of an
       arrow"; "a swift runner" [syn: {fleet}, {swift}]
   n 1: United States meat-packer who began the use of refrigerated
      railroad cars (1839-1903) [syn: {Swift}, {Gustavus Franklin
      Swift}]
   2: an English satirist born in Ireland (1667-1745) [syn:
     {Swift}, {Jonathan Swift}, {Dean Swift}]
   3: a small bird that resembles a swallow and is noted for its
     rapid flight
   4: common western lizard; seen on logs or rocks [syn: {western
     fence lizard}, {swift}, {blue-belly}, {Sceloporus
     occidentalis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top