ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swell

S W EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swell-, *swell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swell(vt) ทำให้บวม, See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง, Syn. bulge, curve out, bloat
swell(vi) ป่อง, See also: โป่ง, พอง, Syn. bulge, distend
swell(vi) เพิ่มขนาด, See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน, Syn. increase, expand, grow, rise
swell(vt) เพิ่มขนาด, See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน, Syn. increase, expand, grow, rise
swell(vi) กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ, See also: เป็นคลื่น, Syn. undulate, swing
swell(n) คลื่นขนาดใหญ่, See also: การกระเพื่อมเป็นคลื่น, Syn. undulation, wave, billow
swell(n) ลักษณะกลมๆ, Syn. round shape
swell(n) การบวม, See also: การพอง, การโป่งนูน, Syn. bulge, protuberance
swell(n) การเพิ่มของขนาด, See also: การเพิ่มของปริมาณ, Syn. increase in size or amount
swell(n) เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น, See also: เสียงที่ดังขึ้น, Syn. increase in loudness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention, dilation

English-Thai: Nontri Dictionary
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swell๑. โป่ง, บวม๒. ก้อนบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swell๑. คลื่นหัวเรียบ๒. เนินรูปโดมเตี้ย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swellคลื่นหัวเรียบ คลื่นใต้น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swellA blast of wind swelled the sails.
swellHow many days will it take until the swelling goes down?
swellIn addition to a thick fog, there was a heavy swell.
swellIn the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.
swellJudging by the swelling, the man must have been bitten by a snake.
swellOur surplus has swelled by nearly ten percent in this quarter.
swellThanks to a fundamental restructuring, our surplus has swelled three-fold.
swellThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.
swellThe cheers swelled to a roar.
swellThe membership of the Boy Scout troop swelled.
swellThe river swelled rapidly because of the heavy rain.
swellThe toothache made his face swell up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักเสบ(v) inflame, See also: swell, Example: การแพ้วัสดุที่ใช้เย็บแผลอาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อักเสบ เป็นเหตุให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้น, Thai Definition: มีพิษกำเริบเนื่องจากแผล
โน(v) swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai Definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
ป่อง(adj) bulge, See also: swell, Example: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
พอง(v) swell, See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen, Syn. บวม, ฟู, โป่ง, Ant. แฟบ, ยุบ, Example: เมื่อบรรยากาศลดลงความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออก, Thai Definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา, ตั้งขึ้น
พองตัว(v) swell, See also: expand, Syn. ขยายตัว, Example: เมื่อก๊าซลอยสูงขึ้นไปจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองตัวตนกระทั่งระเบิดแตกออกในที่สุด, Thai Definition: ขยายตัวขึ้น, ทำให้ตัวโปร่งขึ้น
พุงโร(n) bulging, See also: swelling out, bellying out, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่า เป็นตาลขโมย, Thai Definition: ท้องพลุ้ยเพราะเป็นโรค
ฟู(v) rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai Definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น
ฟูด(v) swell, See also: rise, bulge, overflow, Syn. อืด, ล้น, Example: ระวังกะทิฟูดล้นหม้อ เดี๋ยวหัวกะทิจะไปหมด, Thai Definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้วขึ้นไปอีก
โป่ง(v) swell, See also: dilate, inflate, puff out, Syn. บวม, ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน, Ant. แฟบ, Example: หยาดฝนจากชายคาหยดลงร่องน้ำหน้าบ้านเป็นฟองโป่งขาวลอยฟ่อง, Thai Definition: พองออกเพราะมีลมหรือเหมือนมีลมอยู่ภายใน
อืด(v) distend, See also: swell, Syn. พอง, บวม, Ant. แฟบ, Example: ศพที่ห่อหุ้มด้วยผ้า และมัดไว้อย่างแข็งแรงเริ่มอืดเน่า เพราะตายมาไม่น้อยกว่า 4 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักเสบ[aksēp] (v) EN: inflame ; swell  FR: infecter ; envenimer
บวม[būam] (n) EN: swelling  FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
บวม[būam] (v) EN: swell ; be swollen ; be inflamed  FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
คลื่นใต้น้ำ[khleūn tāinām] (n, exp) EN: ground swells
หลาม[lām] (v) EN: overflow ; swell  FR: déborder
ลูกคลื่น[lūkkhleūn] (n) EN: wave ; billow ; swell  FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]
โน[nō] (v) EN: swell out ; bulge ; protrude  FR: enfler ; gonfler
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater
โป่ง[pōng] (v) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended  FR: gonfler ; enfler ; se dilater

CMU English Pronouncing Dictionary
SWELL S W EH1 L
SWELLS S W EH1 L Z
SWELLED S W EH1 L D
SWELLING S W EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swell (v) swˈɛl (s w e1 l)
swells (v) swˈɛlz (s w e1 l z)
swelled (v) swˈɛld (s w e1 l d)
swelling (v) swˈɛlɪŋ (s w e1 l i ng)
swellings (n) swˈɛlɪŋz (s w e1 l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] swelling water, #12,713 [Add to Longdo]
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, / ] swelling; enlargement; hypertrophy, #14,809 [Add to Longdo]
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, ] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem, #19,586 [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] swelling of foot, #365,431 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] swell, #558,955 [Add to Longdo]
涨满[zhàng mǎn, ㄓㄤˋ ㄇㄢˇ, / 滿] swell [Add to Longdo]
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] swelling; growth; tumor; lump [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Seegang {m} | hoher Seegang; rauer Seegang | schwerer Seegang; schwere Seeswell | rough seas; rough swell | heavy sea; heavy swell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんこぶ[tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
のたりのたり[notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
ぶくぶく[bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
もりもり[morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
スウェル[suueru] (n) swell [Add to Longdo]
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swell
   adj 1: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car";
       "had a great time at the party"; "you look simply
       smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking},
       {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat},
       {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell},
       {smashing}]
   n 1: the undulating movement of the surface of the open sea
      [syn: {swell}, {crestless wave}]
   2: a rounded elevation (especially one on an ocean floor)
   3: a crescendo followed by a decrescendo
   4: a man who is much concerned with his dress and appearance
     [syn: {dandy}, {dude}, {fop}, {gallant}, {sheik}, {beau},
     {swell}, {fashion plate}, {clotheshorse}]
   v 1: increase in size, magnitude, number, or intensity; "The
      music swelled to a crescendo"
   2: become filled with pride, arrogance, or anger; "The mother
     was swelling with importance when she spoke of her son" [syn:
     {swell}, {puff up}]
   3: expand abnormally; "The bellies of the starving children are
     swelling" [syn: {swell}, {swell up}, {intumesce}, {tumefy},
     {tumesce}]
   4: come up (as of feelings and thoughts, or other ephemeral
     things); "Strong emotions welled up"; "Smoke swelled from it"
     [syn: {well up}, {swell}]
   5: come up, as of a liquid; "Tears well in her eyes"; "the
     currents well up" [syn: {well}, {swell}]
   6: cause to become swollen; "The water swells the wood"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top