ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swash

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swash-, *swash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swash(n) การซัดสาด, See also: บริเวณที่มีน้ำซัดสาด
swashbuckler(n) คนเกเร, See also: อันธพาล, Syn. fighter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash

English-Thai: Nontri Dictionary
swash(vt) ซัด,สาดน้ำ,ปะทะ,กระทบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swash markริ้วคลื่นบนสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swash plate rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหมุนกวาด, คอมเพรสเซอร์แบบหมุนกวาด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
swash; uprushคลื่นซัดหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซัด(v) swash, See also: splash, sprinkle, Syn. ซัดสาด, Example: เขาถูกกระแสน้ำโขงซัดเอาจนตั้งตัวไม่ติด, Thai Definition: อาการที่คลื่นเหวี่ยงตัวไปมาโดยแรง
ซัดสาด(v) swash, See also: splash, sprinkle, spill, dash, scatter, Syn. ซัด, Example: แม้หน้าต่างจะมีมุ้งลวดแต่ก็ไร้ความหมาย หากสายฝนซัดสาดเข้ามาอย่างแรง

CMU English Pronouncing Dictionary
SWASHBUCKLING S W AA1 SH B AH2 K L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swashbuckler (n) swˈɒʃbʌklər (s w o1 sh b uh k l @ r)
swashbucklers (n) swˈɒʃbʌkləz (s w o1 sh b uh k l @ z)
swashbuckling (n) swˈɒʃbʌklɪŋ (s w o1 sh b uh k l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ波;寄波[よせなみ, yosenami] (n) (See 引き波・1) incoming wave; surf; swash; comber; beachcomber [Add to Longdo]
武侠小説[ぶきょうしょうせつ, bukyoushousetsu] (n) swashbuckling stories; martial arts fiction; chivalric knight novels; wuxia xiaoshuo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swash
   n 1: the movement or sound of water; "the swash of waves on the
      beach"
   v 1: make violent, noisy movements
   2: dash a liquid upon or against; "The mother splashed the
     baby's face with water" [syn: {spatter}, {splatter}, {plash},
     {splash}, {splosh}, {swash}]
   3: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
     {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]
   4: act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner
     [syn: {swagger}, {bluster}, {swash}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top