ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surviving

S ER0 V AY1 V IH0 NG   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surviving-, *surviving*, surviv
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surviving[ADJ] ซึ่งรอดชีวิต, Syn. enduring, remaining

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surviving spouseคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So Heathcliff claimed the last surviving Earnshaw.ฮีธคลิฟฟ์ ก็ได้ตัวเอิร์นชอว์คนสุดท้ายไป Wuthering Heights (1992)
Commander, do you think that we have any chance of surviving?ท่านนายพลม, คุณคิดว่าไง\ เรามีโอกาสที่จะรอดไหม The Matrix Revolutions (2003)
The trick to surviving Wellesley is never getting noticed.จะอยู่ที่นี่ให้ได้ ต้องอย่าทำตัวเด่น Mona Lisa Smile (2003)
We're certainly capable of surviving this one.คราวนี้ก็ตองรอดได้เเหมือนกัน The Day After Tomorrow (2004)
- Surviving.- ยังรอดอยู่ Shaun of the Dead (2004)
- How's it going? - Er, surviving.ไม่มีว่ะ ไม่มีอะไรมากมายนี่ Shaun of the Dead (2004)
- How are you doing? - Surviving.ตร.จับได้ตอนที่ เขากำลังเอาทีวีออกจากร้าน Shaun of the Dead (2004)
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย. National Treasure (2004)
Do we stand a better chance of surviving with you or with the number-two choice?เรามีโอกาสที่จะรอดมากกว่าหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ด้วย หรืออยู่กับตัวเลือกที่สอง AVP: Alien vs. Predator (2004)
We're surviving this if I have to carry you the whole way.ผมจะทำทุกทางให้เรารอดจากที่นี่ AVP: Alien vs. Predator (2004)
It's my way of survivingหนทางของฉัน Rice Rhapsody (2004)
The surviving POWs are herded into various camps at O'Donnell.เชลยศึกผู้รอดชีวิต.. ถูกกวาดต้อนไปยังค่ายกักกันหลายๆแห่ง The Great Raid (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVIVING    S ER0 V AY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surviving    (v) sˈəvˈaɪvɪŋ (s @1 v ai1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗稿[yí gǎo, ㄧˊ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] surviving manuscript; bequeathed draft (of book), #111,866 [Add to Longdo]
残卷[cán juàn, ㄘㄢˊ ㄐㄩㄢˋ, / ] surviving section of a classic work; remaining chapters (while reading a book) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterbliebene {m,f}; Hinterbliebenersurviving dependant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺臣[いしん, ishin] (n) surviving retainer [Add to Longdo]
粥腹[かゆばら, kayubara] (n) surviving on rice gruel [Add to Longdo]
側生動物[そくせいどうぶつ, sokuseidoubutsu] (n) parazoan (member of an ancestral subkingdom of animals whose only surviving members are the sponges) [Add to Longdo]
余風[よふう, yofuu] (n) surviving custom; holdover influence [Add to Longdo]
余蘖;余孽[よげつ, yogetsu] (n) (1) (esp. 余蘖) (See 蘖え) sprouts from a stump; (2) (esp. 余孽) ruined family surviving through a descendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surviving
   adj 1: still in existence; "the Wollemi pine found in Australia
       is a surviving specimen of a conifer thought to have been
       long extinct and therefore known as a living fossil";
       "the only surviving frontier blockhouse in Pennsylvania"
       [syn: {surviving}, {living}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top