ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surly

S ER1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surly-, *surly*, sur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surly(adj) บูดบึ้ง, See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย, Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
surly(adj) มืดมัว, See also: อึมครึม, Syn. dark, dismal, gloomy
surly(adj) หยิ่ง, See also: จองหอง, โอหัง, Syn. arrogant, lordly, haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท

CMU English Pronouncing Dictionary
SURLY S ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surly (j) sˈɜːʳliː (s @@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrießlich; mürrisch; missmutig; unwirsch {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstensurly | surlier | surliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surly
   adj 1: inclined to anger or bad feelings with overtones of
       menace; "a surly waiter"; "an ugly frame of mind" [syn:
       {surly}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top