ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supplying

S AH0 P L AY1 IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplying-, *supplying*, supply
CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPLYING S AH0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplying (v) sˈəplˈaɪɪŋ (s @1 p l ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
菓子司[かしつかさ;かしし, kashitsukasa ; kashishi] (n) Japanese confectionery store (orig. one of high standing, supplying the imperial court, etc.); Japanese confectionery maker [Add to Longdo]
給電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) supplying electricity [Add to Longdo]
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying [Add to Longdo]
調進[ちょうしん, choushin] (n,vs) preparation; supplying; procurement [Add to Longdo]
補給[ほきゅう, hokyuu] (n,vs) supply; supplying; replenishment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  supplying
      n 1: the activity of supplying or providing something [syn:
           {provision}, {supply}, {supplying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top