ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sundown

S AH1 N D AW2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sundown-, *sundown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก, See also: ยามอาทิตย์อัสดง, Syn. evening, sunset, Ant. sunrise

English-Thai: Nontri Dictionary
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันตกดิน(v) sundown, See also: sunset, the sun sets, Ant. ตะวันขึ้น, Example: นกการ้องเซ็งแซ่ชักชวนกันกลับรังหลังตะวันตกดิน, Thai Definition: ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกค่ำ[tok kham] (n, exp) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown  FR: tombée du jour [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNDOWN S AH1 N D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sundown (n) sˈʌndaun (s uh1 n d au n)
sundowner (n) sˈʌndaunər (s uh1 n d au n @ r)
sundowners (n) sˈʌndaunəz (s uh1 n d au n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日落[rì luò, ㄖˋ ㄌㄨㄛˋ, ] sundown; sunset, #16,713 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnenuntergang {m} | Sonnenuntergänge {pl}sundown | sundowns [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sundown
   n 1: the time in the evening at which the sun begins to fall
      below the horizon [syn: {sunset}, {sundown}] [ant:
      {aurora}, {break of day}, {break of the day}, {cockcrow},
      {dawn}, {dawning}, {daybreak}, {dayspring}, {first light},
      {morning}, {sunrise}, {sunup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top