ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunbeam

S AH1 N B IY2 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunbeam-, *sunbeam*
Possible hiragana form: すんべあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunbeam(n) ลำแสงอาทิตย์, See also: แสงอาทิตย์, Syn. sunlight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunbeamn. ลำแสงอาทิตย์, See also: sunbeamed adj. sunbeamy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunbeamThe sunbeam acts upon the skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุริยการ(n) sunlight, See also: sunbeam, sunshine, Syn. แสงอาทิตย์, แสงพระอาทิตย์, แสงแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูเหลือมดิน[ngū leūam din] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
งูแสงอาทิตย์[ngū saēng āthit] (n, exp) EN: Sunbeam Snake
ผีเสื้อสีหมากสุก[phīseūa sī māk suk] (n, exp) EN: Dentate Sunbeam
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[phīseūa sī māk suk lāi sen] (n, exp) EN: Narrow-banded Sunbeam
ผีเสื้อสีหมากสุกปีกหัก[phīseūa sī māk suk pīk hak] (n, exp) EN: Angled Sunbeam
แสงแดด[saēngdaēt] (n, exp) EN: sunlight ; sunshine ; sunbeam  FR: rayon de soleil [m] ; lumière du soelil [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNBEAM S AH1 N B IY2 M
SUNBEAM'S S AH1 N B IY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunbeam (n) sˈʌnbiːm (s uh1 n b ii m)
sunbeams (n) sˈʌnbiːmz (s uh1 n b ii m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnenstrahl {m} | Sonnenstrahlen {pl}sunbeam | sunbeams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンビーム[sanbi-mu] (n) sunbeam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sunbeam
      n 1: a ray of sunlight [syn: {sunbeam}, {sunray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top