ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

summit

S AH1 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summit-, *summit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summit(n) ยอดสุดของภูเขา, See also: ยอดเขา, Syn. crest, hilltop
summit(n) การประชุมสุดยอด
summit(n) ระดับสูงสุด, See also: จุดสูงสุด, Syn. acme, apex, peak, top
summit(adj) สุดยอด, See also: สุดขีด, สูงสุด, Syn. high-level, topmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top, maximum, climax

English-Thai: Nontri Dictionary
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government) ในปัจจุบันเรียกว่า การเจรจาสุดยอด [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น Seven Years in Tibet (1997)
I could summit on my own! Always give the best man his shot!ผมไปถึงยอดคนเดียวก็ได้ ใครเก่งสุดก็ให้โอกาสคนนั้นสิ! Seven Years in Tibet (1997)
My dad broke his leg 700ft from the summit of Mount Rainier.พ่อของชั้นขาหักจากความสูง 700 ฟุต จากยอดเขาเรนเนียร AVP: Alien vs. Predator (2004)
The drug-enforcement ministers of six Latin American countries arrived in Miami for a summit meeting...รัฐมนตรีฝ่ายปราบปรามยาเสพติด ของ 6 ประเทศในลาตินอเมริกา ได้มาถึงไมอามีเพื่อประชุม... Transporter 2 (2005)
We reached the summit of our torment.เราก้าวพ้น จุดยอดสุดแห่งความลำเค็ญ March of the Penguins (2005)
No, no, this is good. It's like a summit of great minds.ไม่ นี่แหล่ะดี เนื่องในโอกาศที่เหมาะสมที่สุด Mr. Monk and the Other Detective (2005)
At summit talks you'll hear them speak lt's only Mondayที่การประชุมสุดยอด คุณจะได้ยินพวกเขาพูด วันจันทร์ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Between the summit and the hostage situation, he's not in the frame of mind to deal with this.ทั้งการลงนามและเรื่องตัวประกัน เขาไม่มีสติพอจะรับรู้เรื่องนี้ได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
! We've been preparing for this summit for 16 months!เราเตรียมการลงนามนี้มา 16 เดือน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
This has nothing to do with her. These people are gonna continue to kill hostages until the summit deadline.คนพวกนี้จะฆ่าตัวประกันไปเรื่อยๆ จนถึงเวลาการลงนาม Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summitAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
summitAt last we reached the summit.
summitBy summit, do you mean the Group of Eight?
summitClimb to the summit.
summitI awoke this morning to find the summit of the mountain covered with snow.
summitIt is in this room that the summit will be held.
summitIt seemed to me that beauty was like the summit of a mountain peak; when you had reached it there was nothing to do but to come down again.
summitMake one more effort and you will reach the summit.
summitThe climb to the summit took six hours.
summitThe mountain climbers reached the summit before dark.
summitThe summit conference made for the peace of the world.
summitThe summit conference was held for world peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสุดยอด(n) peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count Unit: จุด, Thai Definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
มัสดก(n) summit, See also: top, extreme, Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตถก(n) summit, See also: top, extreme, Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตถก(n) summit, See also: top, extreme, Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัสดก(n) summit, See also: top, extreme, Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิขร(n) top, See also: summit, peak, pinnacle, zenith, Syn. จอม, ยอด, หงอน
ประชุมสุดยอด(n) summit, See also: summit conference, summit talk, Syn. การประชุมสุดยอด, Example: องค์การสหประชาชาติกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดของโลกในเดือนมีนาคม, Count Unit: ครั้ง, คราว, Thai Definition: การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนยอดเขา[bon yøtkhao] (n, exp) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest  FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา[bon yøt sut khøng phūkhao] (xp) EN: on the summit  FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
การประชุมอาเซียน[Kān Prachum Asīan] (n, exp) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  FR: Sommet de l'ASEAN [m]
การประชุมสุดยอด[kān prachum sutyøt] (n, exp) EN: summit ; top level talks  FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
ประชุมสุดยอด[prachum sutyøt] (n, exp) EN: summit ; summit conference ; summit talk  FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
สุดยอด[sutyøt] (n) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme  FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m]
ยอด[yøt] (n) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest  FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMIT S AH1 M AH0 T
SUMMIT S AH1 M IH0 T
SUMMITS S AH1 M IH0 T S
SUMMITT S AH1 M IH0 T
SUMMIT'S S AH1 M AH0 T S
SUMMITRY S AH1 M IH0 T R IY0
SUMMITEER S AH2 M IH0 T IH1 R
SUMMITEERS S AH2 M IH0 T IH1 R Z
SUMMITVILLE S AH1 M IH0 T V IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summit (n) sˈʌmɪt (s uh1 m i t)
summits (n) sˈʌmɪts (s uh1 m i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
峰会[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting, #7,095 [Add to Longdo]
巅峰[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, / ] summit; at its peak, or at its most advanced state, #13,341 [Add to Longdo]
顶端[dǐng duān, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄢ, / ] summit; peak, #16,252 [Add to Longdo]
顶点[dǐng diǎn, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] summit; peak, #19,582 [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] summit, #25,996 [Add to Longdo]
高峰会[gāo fēng huì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting [Add to Longdo]
高峰会议[gāo fēng huì yì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] summit conference [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipfel {m} | Gipfel {pl}summit | summits [Add to Longdo]
Gipfelkonferenz {f} | Gipfelkonferenzen {pl}summit meeting | summit meetings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サミット[samitto] (n) summit; (P) [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) [Add to Longdo]
山頂[さんちょう, sanchou] (n) summit (e.g. mountain); (P) [Add to Longdo]
山頂を極める[さんちょうをきわめる, sanchouwokiwameru] (exp,v1) to reach the summit [Add to Longdo]
山嶺[さんれい, sanrei] (n) mountaintop; summit [Add to Longdo]
山巓;山顛[さんてん, santen] (n) mountaintop; summit [Add to Longdo]
首脳会議;主脳会議(iK)[しゅのうかいぎ, shunoukaigi] (n) summit meeting; top-level conference [Add to Longdo]
首脳会合;首腦會合(oK)[しゅのうかいごう, shunoukaigou] (n) summit meeting; meeting of leaders [Add to Longdo]
首脳会談;主脳会談(iK)[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (n) leadership conference; summit meeting; top-level conference [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 summit
   n 1: the highest level or degree attainable; the highest stage
      of development; "his landscapes were deemed the acme of
      beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the
      height of her career"; "the peak of perfection"; "summer
      was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle
      of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest
      superlatives achieved by man"; "at the top of his
      profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak},
      {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop},
      {top}]
   2: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   3: a meeting of heads of governments [syn: {summit}, {summit
     meeting}]
   v 1: reach the summit (of a mountain); "They breasted the
      mountain"; "Many mountaineers go up Mt. Everest but not all
      summit" [syn: {summit}, {breast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top