ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sum

S AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sum-, *sum*
Possible hiragana form: すん
English-Thai: Longdo Dictionary
assumption(n) ฐานคติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sum(n) จำนวนรวม, See also: ผลรวม, ผลบวก, Syn. aggregate, total, whole
sum(n) จำนวนเงิน, Syn. amount, figure
sum(n) การคำนวณทางคณิตศาสตร์, Syn. calculation
sum(n) สาระสำคัญ, See also: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ, Syn. essence, gist, meaning, substance
sum(vt) รวมยอดทั้งหมด, See also: รวมทั้งหมด, Syn. add up, tally up
sump(n) บ่อน้ำ, See also: หลุม, บ่อ, แอ่งน้ำ, Syn. well, pond, sink
sump(n) บ่อเก็บของเสีย, See also: แอ่งใส่ของเสีย, ที่ทิ้งของเสีย, Syn. cesspool, dump
sump(n) อ่างน้ำมันเครื่อง, Syn. oil pan
sump(n) บ่อแร่, See also: บ่อใส่กากแร่, Syn. pit
sumac(n) พืชชนิดหนึ่งจำพวก Rhus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summarise(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris z er n. summaris z t n., Syn. abridge
summarize(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris z er n. summaris z t n., Syn. abridge
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium, brief, condensation
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion, summing up
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
summer schooln. โรงเรียนที่เปิดสอนในฤดู
summersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) n.,vi. = somersault (ดู), Syn. summerset {ร้อน
summing-up(ซัม'มิงอัพ) n. ข้อสรุป,บทความสรุป pl. summingsup
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top, maximum, climax

English-Thai: Nontri Dictionary
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
sum(vt) รวม,บวก,สรุป,ย่อ,รวบยอด
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง
summary(n) ใจความสรุป,เรื่อง,สาระสำคัญ,จุดสำคัญ
summer(n) หน้าร้อน,ฤดูร้อน,คิมหันต์ฤดู
summer(vi) อยู่ระหว่างฤดูร้อน
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
summon(vt) ออกหมายเรียก,เรียกประชุม,กระตุ้น,ปลุกเร้า
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sumผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sum certainจำนวนเงินที่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sum insuredเงินเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sum payableจำนวนเงินที่ต้องจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summable functionฟังก์ชันรวมยอดได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
summandส่วนของผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด (การพิจารณาคดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary convictionการตัดสินลงโทษอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sum of an infinite seriesผลบวกของอนุกรมอนันต์, ลิมิตของลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมเมื่อลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมนั้นมีลิมิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sum of the years digits methodวิธีนับผลรวมจำนวนปี [การบัญชี]
Sumatra (Indonesia)สุมาตรา (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Sumatra Earthquake, 2004แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา, ค.ศ. 2004 [TU Subject Heading]
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
Summary proceedingsกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด [TU Subject Heading]
summation signเครื่องหมายรวมยอด, อักษรภาษากรีก เขียนแทนด้วย ∑ โดยทั่วไปหมายถึงผลบวกของตัวแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Summer monsoonมรสุมฤดูร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government) ในปัจจุบันเรียกว่า การเจรจาสุดยอด [การทูต]
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
summarizationการสรุป การให้ข้อสรุป, See also: conclusion, Syn. brief
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C(word)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me sum up.งานแต่งของบัตเตอร์คัพกับฮัมเปอร์ดิงค์จะจัดขึ้นในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้ The Princess Bride (1987)
- Does that about sum it up?ใช่หรือไม่ Casualties of War (1989)
I could see... that this was a sum substantially greater... that the one she had in mind, and not easy for her to assimilate, try as she might.ผมมองเห็นว่ามีอะไรมากมาย กว่าที่เธอคิดไว้ในใจ และไม่ง่ายสำหรับเธอจะรับได้ต่อให้พยายาม Don Juan DeMarco (1994)
Yes, that sums it up.ถูกแล้ว Ghost in the Shell (1995)
Heaven forbid! How is half such a sum to be repaid?พระเจ้าช่วยด้วยเถิด ครึ่งนึงของเงินทั้งหมด ที่เราต้องจ่ายคืนมันเท่าไหร่เนี่ย Episode #1.6 (1995)
I wish I had laid by an annual sum to bribe worthless young men to marry my daughters, but I have not, I confess.พ่อคิดว่าพ่อต้องรอรับสินสอดของเจ้าสาว จากชายหนุ่มไร้ค่าที่จะมาแต่งกับลูกสาวพ่อ แต่พ่อขอสารภาพว่าพ่อไม่มีเลยสักคน Episode #1.6 (1995)
I did the sum in my head... and with the number of lifeboats times the capacity you mentioned...จำนวนเรือช่วยชีวิตกับความจุ Titanic (1997)
The sum of 3 and 41, 44.ผลรวมของสามกับสี่สิบเอ็ด สี่สิบสี่ Pi (1998)
Six months later, Dr. Lee Sum Yee was looking through the personal properties left by Officer Yip Headmaster of the Cadet6 เดือนต่อมา ดร ลี ซัม ยี ได้ตรวจดูของส่วนตัวที่เหลือ ของอดีต ผ.อ.โรงเรียนตำรวจ Infernal Affairs (2002)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
We define the sum of the infinite geometric series...เราต้องหาผลรวม ของเรขาคณิต.. Mean Girls (2004)
Twice the larger of two numbers is three more than five times the smaller, and the sum of four times the larger and three times the smaller is 71.มีเลข2 จำนวน นำตัวเลขจำนวนที่ค่ามากกว่าคูณ2 ได้ค่าที่มากกว่า 5 เท่าของ จำนวนที่น้อยกว่าอยู่ 3 และสี่เท่าของจำนวนมาก บวกกับ สามเท่าของจำนวนน้อย เท่ากับ 71 มันคือเลข... Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sumAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
sumA cicada means to cry every summer.
sumA friend of mine went to America this summer.
sumAfter a slow summer season, business began to pick up.
sumAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
sumA holiday this summer is out of the question.
sumA lot of young people went to Hawaii this summer.
sumA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
sumAn alluring advertisement of a summer resort.
sumAnts work away during summer.
sumA number of Japanese people travel abroad every summer.
sumA parasol is used during the summertime to shade the face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมความ(v) summarize, See also: sum up, Syn. สรุปความ, Ant. ขยายความ, Example: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง, Thai Definition: นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน
เรียกตัว(v) summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai Definition: เรียกให้มา
รวมยอด(v) add up, See also: sum up, Example: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท, Thai Definition: บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
สรุป(v) sum up, See also: summarize, Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ, Ant. ขยายความ
สรุปผล(v) conclude, See also: sum up
อย่างรวบรัด(adv) summary, Example: รายงานนี้สรุปได้อย่างรวบรัดชัดเจนยิ่ง
รวบยอด(v) add up, See also: sum up, Example: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
เรื่องย่อ(n) synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
จุดสุดยอด(n) peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count Unit: จุด, Thai Definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
กล่าวสรุป(v) sum up, See also: summarize, put in a nutshell, recapitulate, Syn. สรุป, Example: อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหาบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับ[baēkrap] (v) EN: assume ; take on ; shoulder
แบกรับค่าใช้จ่าย[baēkrap khāchaijāi] (v, exp) EN: assume the costs ; assume the expenses
ใบสั่ง[baisang] (v) EN: order ; ticket ; police summons  FR: commande [f]
บันทึก[bantheuk] (n) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute  FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บนยอดเขา[bon yøtkhao] (n, exp) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest  FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา[bon yøt sut khøng phūkhao] (xp) EN: on the summit  FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
บริโภค[børiphōk] (v) EN: eat ; partake (of) ; consume  FR: consommer ; manger ; prendre
บริโภค[børiphōk] (v) EN: consume ; use ; waste  FR: consommer ; utiliser
บทคัดย่อ[botkhatyø] (n, exp) EN: abstract ; summary  FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
บทสรุป[botsarup] (n) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary  FR: conclusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUM S AH1 M
SUMA S UW1 M AH0
SUMO S UW1 M OW0
SUMS S AH1 M Z
SUMP S AH1 M P
SUMAC S UW1 M AE0 K
SUMAN S UW1 M AH0 N
SUMMY S AH1 M IY0
SUMMA S UW1 M AH0
SUMTER S AH1 M T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sum (v) sˈʌm (s uh1 m)
sump (n) sˈʌmp (s uh1 m p)
sums (v) sˈʌmz (s uh1 m z)
sumac (n) ʃˈuːmæk (sh uu1 m a k)
sumps (n) sˈʌmps (s uh1 m p s)
sumach (n) ʃˈuːmæk (sh uu1 m a k)
summat (prp) sˈʌmət (s uh1 m @ t)
summed (v) sˈʌmd (s uh1 m d)
summer (v) sˈʌmər (s uh1 m @ r)
summit (n) sˈʌmɪt (s uh1 m i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] summer, #2,580 [Add to Longdo]
夏天[xià tiān, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄢ, ] summer, #3,554 [Add to Longdo]
夏季[xià jì, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˋ, ] summer, #5,690 [Add to Longdo]
峰会[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting, #7,095 [Add to Longdo]
概括[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, ] summarize; generalize; briefly, #7,100 [Add to Longdo]
简介[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] summary; brief introduction, #8,770 [Add to Longdo]
摘要[zhāi yào, ㄓㄞ ㄧㄠˋ, ] summary; abstract, #8,909 [Add to Longdo]
暑假[shǔ jià, ㄕㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] summer vacation, #8,983 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report, #11,380 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总, #11,380 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すみ, sumi] (suffix) วลีที่ลงท้ายด้วย 済 จะมีความหมายว่า ทำเสร็จแล้ว หรือเรียบร้อยแล้ว เช่น 予約済(よやくすみ) แปลว่า จองไว้แล้ว
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寸動[すんどう, sundou] (n) inching, See also: S. インチング, R. インチング

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
住む[すむ, sumu] TH: อาศัยอยู่  EN: to reside
澄む[すむ, sumu] TH: สดใส  EN: to clear (e.g. weather)
澄む[すむ, sumu] TH: ใส  EN: to become transparent
済む[すむ, sumu] TH: เสร็จสิ้น
済む[すむ, sumu] TH: จบเรื่อง  EN: to end
済む[すむ, sumu] TH: เสร็จเรื่อง  EN: to be completed
済ませる[すませる, sumaseru] TH: ทำให้เสร็จเรียบร้อย  EN: to be finished

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtsumme {f}sum total [Add to Longdo]
Quersumme {f}sum of the digits; crossfoot [Add to Longdo]
Summenkarte {f}asset control account [Add to Longdo]
Summand {m} [math.] | Summanden {pl}addend; summand | terms of the sum [Add to Longdo]
Summe {f}; Betrag {m} | Summen {pl} | eine nette Summe | ein nettes Sümmchensum | sums | a fair sum | a pretty penny [Add to Longdo]
Summe {f} [math.] | direkte Summe {f}sum | direct sum [Add to Longdo]
Summe {f}total [Add to Longdo]
Summen {n}; Zischen {n}fizzling [Add to Longdo]
Summen {n}; Brummen {n}hum [Add to Longdo]
Summenzeichen {n}sigma sign [Add to Longdo]
Summenzeile {f}total line [Add to Longdo]
Summer {m}buzzer [Add to Longdo]
Summierung {f} | Summierungen {pl}summation | summations [Add to Longdo]
Summton {m} (Telefon)dialling tone [Add to Longdo]
Sumo {m}sumo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
JASマーク[ジャスマーク, jasuma-ku] (n) JAS mark [Add to Longdo]
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
いつもいつも[itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7 [Add to Longdo]
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
住まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
住まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
住み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
[すみ, sumi] Tusche, schwarze_Tinte, Tuschstein [Add to Longdo]
墨絵[すみえ, sumie] Tuschzeichnung [Add to Longdo]
[さわ, sawa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
[ぬま, numa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
沼地[ぬまち, numachi] Sumpfland, Sumpfboden [Add to Longdo]
沼沢[しょうたく, shoutaku] Sumpf, Morast, Moor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sum
   n 1: a quantity of money; "he borrowed a large sum"; "the amount
      he had in cash was insufficient" [syn: {sum}, {sum of
      money}, {amount}, {amount of money}]
   2: a quantity obtained by the addition of a group of numbers
     [syn: {sum}, {amount}, {total}]
   3: the final aggregate; "the sum of all our troubles did not
     equal the misery they suffered" [syn: {sum}, {summation},
     {sum total}]
   4: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]
   5: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality},
     {aggregate}]
   6: a set containing all and only the members of two or more
     given sets; "let C be the union of the sets A and B" [syn:
     {union}, {sum}, {join}]
   v 1: be a summary of; "The abstract summarizes the main ideas in
      the paper" [syn: {summarize}, {summarise}, {sum}, {sum up}]
   2: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top