ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sulkiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sulkiness-, *sulkiness*, sulkines
English-Thai: Nontri Dictionary
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sulkiness (n) sˈʌlkɪnəs (s uh1 l k i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不貞腐れ[ふてくされ, futekusare] (n) sulkiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sulkiness
   n 1: a mood or display of sullen aloofness or withdrawal;
      "stayed home in a sulk" [syn: {sulk}, {sulkiness}]
   2: a feeling of sulky resentment [syn: {sulkiness},
     {huffishness}]
   3: a sullen moody resentful disposition [syn: {sulkiness},
     {sullenness}, {moroseness}, {sourness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top