ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suit

S UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suit-, *suit*
English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suit(n) ชุดเสื้อผ้า, See also: เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน, Syn. costume, clothes, outfit
suit(n) ชุดไพ่สำรับเดียวกัน
suit(n) การฟ้องร้องคดี, See also: คดี, ฎีกา, Syn. lawsuit, prosecution
suit(n) คำร้อง, See also: คำร้องเรียน, การขอร้อง, Syn. petition
suit(n) การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ), See also: การขอแต่งงาน, การขอความรัก, Syn. courtship, wooing
suit(vt) ทำให้เหมาะสม, See also: ทำให้เหมาะกับ, Syn. agree, befit, harmonize
suit(vi) เหมาะสมกัน, See also: เหมาะกับ, Syn. agree, appropriate to
suite(n) ห้องชุด, Syn. apartment, chambers, rooms
suite(n) ชุดเฟอร์นิเจอร์, Syn. furniture
suite(n) ชุดเพลง, See also: ชุดเครื่องดนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
suitable(ซู'ทะเบิล) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ., See also: suitability n. suitableness n. suitably adv., Syn. proper, fit
suitcase(ซูท'เคส) n. กระเป๋าเสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม,หีบรูปสี่เหลี่ยม
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate
suiting(ซู'ทิง) n. สิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้า
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
boiler suitn. ชุดทำงานที่มีเสื้อกางเกงติดกัน
diving suitn. ชุดประดาน้ำ, Syn. diving dress

English-Thai: Nontri Dictionary
suit(n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว
suit(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้เหมาะสม,ทำให้เข้าชุดกัน
suitability(n) ความคู่ควร,ความเหมาะสม,ความสมควร
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร
suitcase(n) กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์
Jesuit(n) พระนิกายโรมันคาทอลิก
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suitคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suitคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suitable Extinguishing Agentsสารดับเพลิงที่เหมาะสม, Example: เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ 1. น้ำ 2. โฟม (Foam) 3. คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 4. สารเคมีแห้ง (Dry Chemical) 5. ผงแป้ง (Power Talc) การที่จะเลือกใช้สารใดในการดับไฟย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่ ขนาดของการติดไฟ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับประมุขของรัฐ จะประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประมุขของรัฐจัดให้มาประจำประมุขของรัฐผู้มาเยือน - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับหัวหน้ารัฐบาล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมทั้งนายทหารเกียรติยศ ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ และนายตำรวจหญิงประจำ ตลอดการเยือน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suit my selfเรื่องของกู
suit my selfเรื่องของกู, เรื่องของผม, เรื่องของฉัน
suite(n) ชุดโปรแกรม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
suitA factory is not suitable for a residential district.
suitAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
suitA natural diet is suitable for human digestion.
suitAny time will suit me.
suitApart from the cost, the color of the tie doesn't suit me.
suitApart from the cost, the dress doesn't suit me.
suitApart from the cost, the dress doesn't suit you.
suitA problem suitable for class discussion.
suitAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
suitAt a word from the ballet master in the white suit, the room will come alive.
suitAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ(n) suit, See also: set, Count Unit: สำรับ
รับ(v) match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai Definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
สูท(n) suit, Syn. สูทสากล, Example: ชายร่างกำยำผู้นี้แต่งตัวเอี่ยมอ่อง สวมสูทสีน้ำเงิน เหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องแต่งกายเป็นแบบสากล, Notes: (อังกฤษ)
อย่างเหมาะสม(adv) suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
สมควร(adv) suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
พอเหมาะพอควร(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai Definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
เข้าที่(v) suit, See also: appropriate, accommodate, Syn. เข้าที่เข้าทาง, เรียบร้อย, Example: นานวันเข้าความรู้สึกเริ่มจะเข้าที่ เขาก็สนุกสนานเฮฮาได้เหมือนเก่า, Thai Definition: เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะเกิดความรู้สึกเคยชิน
ความเหมาะสม(n) suitability, See also: proper, appropriateness, fit, Example: เราทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, Thai Definition: เข้ากันดี
สมทรง(adj) fitting, See also: suitable, Thai Definition: เหมาะกับรูปร่าง
พอการ(adv) appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านต่อหน้า ...[ān tø nā ...] (xp) FR: suite à la page ...
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อรรถคดี[atthakhadī] (n) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บริพาร[børiphān] (n) EN: retinue ; suite ; entourage  FR: entourage [m]
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ใช้การไม่ได้[chai kān mai dāi] (adj) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order  FR: inutilisable ; hors d'usage
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUIT S UW1 T
SUITE S W IY1 T
SUITT S UW1 T
SUITS S UW1 T S
SUITOR S UW1 T ER0
SUITES S W IY1 T S
SUIT'S S UW1 T S
SUITED S UW1 T AH0 D
SUITED S UW1 T IH0 D
SUITER S UW1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suit (v) sˈuːt (s uu1 t)
suite (n) swˈiːt (s w ii1 t)
suits (v) sˈuːts (s uu1 t s)
suited (v) sˈuːtɪd (s uu1 t i d)
suites (n) swˈiːts (s w ii1 t s)
suitor (n) sˈuːtər (s uu1 t @ r)
suiting (v) sˈuːtɪŋ (s uu1 t i ng)
suitors (n) sˈuːtəz (s uu1 t @ z)
suitable (j) sˈuːtəbl (s uu1 t @ b l)
suitably (a) sˈuːtəbliː (s uu1 t @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] suitable; appropriate, #2,378 [Add to Longdo]
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] suitable; fitting; decent; to fit, #2,993 [Add to Longdo]
适宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, / ] suitable; appropriate, #5,981 [Add to Longdo]
箱子[xiāng zi, ㄒㄧㄤ ㄗ˙, ] suitcase; chest; box; case; trunk, #9,947 [Add to Longdo]
适应性[shì yìng xìng, ㄕˋ ㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] suitability, #13,773 [Add to Longdo]
西服[xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] suit; western-style clothes (historical usage), #14,377 [Add to Longdo]
套房[tào fáng, ㄊㄠˋ ㄈㄤˊ, ] suite, #17,642 [Add to Longdo]
行李箱[xíng li xiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄒㄧㄤ, ] suitcase, #22,634 [Add to Longdo]
对路[duì lù, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] suitable; to one's liking, #34,736 [Add to Longdo]
组曲[zǔ qǔ, ㄗㄨˇ ㄑㄩˇ, / ] suite (music), #55,655 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見合[みあ, mia] TH: เหมาะสม  EN: suit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzug {m} | Anzüge {pl}suit | suits [Add to Longdo]
Handkoffer {m}suit case [Add to Longdo]
Prozess {m}; Verfahren {n}; Gerichtsverfahren {n}suit (at law) [Add to Longdo]
Rüstung {f}suit of armour [Add to Longdo]
Suite {f} (Zimmer) | Hochzeitssuite {f}suite (of rooms) | bridal suite [Add to Longdo]
Suite {f} [mus.] | Suiten {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
すい;すいっ[sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly [Add to Longdo]
すっぽんぽん[supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
そぐう[soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
そぐわない[soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
だてらに[daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
ついつい[tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite [Add to Longdo]
プロトコル群[プロトコルぐん, purotokoru gun] protocol suite, protocol set [Add to Longdo]
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer [Add to Longdo]
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出納[すいとう, suitou] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
吸い取り紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
推定[すいてい, suitei] Vermutung, Folgerung, Schlussfolgerung [Add to Longdo]
水滴[すいてき, suiteki] Wassertropfen [Add to Longdo]
水痘[すいとう, suitou] Windpocken [Add to Longdo]
水稲[すいとう, suitou] Feldreis [Add to Longdo]
水筒[すいとう, suitou] Feldflasche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suit
   n 1: a set of garments (usually including a jacket and trousers
      or skirt) for outerwear all of the same fabric and color;
      "they buried him in his best suit" [syn: {suit}, {suit of
      clothes}]
   2: a comprehensive term for any proceeding in a court of law
     whereby an individual seeks a legal remedy; "the family
     brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit},
     {case}, {cause}, {causa}]
   3: (slang) a businessman dressed in a business suit; "all the
     suits care about is the bottom line"
   4: a man's courting of a woman; seeking the affections of a
     woman (usually with the hope of marriage); "its was a brief
     and intense courtship" [syn: {courtship}, {wooing},
     {courting}, {suit}]
   5: a petition or appeal made to a person of superior status or
     rank
   6: playing card in any of four sets of 13 cards in a pack; each
     set has its own symbol and color; "a flush is five cards in
     the same suit"; "in bridge you must follow suit"; "what suit
     is trumps?"
   v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn:
      {suit}, {accommodate}, {fit}]
   2: be agreeable or acceptable; "This time suits me"
   3: accord or comport with; "This kind of behavior does not suit
     a young woman!" [syn: {befit}, {suit}, {beseem}]
   4: enhance the appearance of; "Mourning becomes Electra"; "This
     behavior doesn't suit you!" [syn: {become}, {suit}]

Are you satisfied with the result?Discussions