ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suds

S AH1 D Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suds-, *suds*, sud
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suds(n) น้ำสบู่ที่มีฟอง, Syn. bubbles, foam

English-Thai: Nontri Dictionary
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่
soapsuds(n) ฟองสบู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองฟอด[føngføt] (n) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles  FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[føng sabū] (n, exp) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather  FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDS S AH1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suds (n) sˈʌdz (s uh1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suds
   n 1: the froth produced by soaps or detergents [syn: {soapsuds},
      {suds}, {lather}]
   2: a dysphemism for beer (especially for lager that effervesces)
   v 1: wash in suds
   2: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
     [syn: {froth}, {spume}, {suds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top