ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

such as

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -such as-, *such as*, such a
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
such as(adj) อย่างเช่น, See also: อาทิ, ได้แก่, Syn. for example, for instance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ Rebecca (1940)
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
You can spend your life with such as him.ด้วยเช่นเขา How I Won the War (1967)
And I have other business interests, such as lemonade.และผมก็มีธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ อย่างเช่นขายน้ำมะนาว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ Aladdin (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
- To convey gorgeous creatures such as yourselves... to your most forbidden desires.- รถเมล์. Hocus Pocus (1993)
But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example.But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example. Gattaca (1997)
One such as you would fit nicely as a lady-in-waiting.เจ้าน่าจะเป็นนางสนองพระโอษฐ์แม่ข้า The Man in the Iron Mask (1998)
A dream like that sits ill upon one such as you!ไม่คิดว่าจะมาเจอแกที่นี่! April Story (1998)
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Not even insects such as the guyไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้ มันอยาก อะไรนักหนานะ Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
such asAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
such asAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
such asAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
such asAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
such asBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
such asBook such as these are too difficult for him.
such asCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
such asDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
such asFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
such asFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
such asFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.
such asHer illness is not such as to cause anxiety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้นว่า(conj) for example, See also: such as, for instance, Syn. เช่น, ได้แก่, ตัวอย่างเช่น, Example: เซี่ยงไฮ้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยฟูตั๋น มหาวิทยาลัยเจียงกง วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
เช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อาทิ, ตัวอย่างเช่น, Example: โรงภาพยนตร์แห่งนี้ฉายหนังหลายประเภท เช่น หนังสงคราม หนังรัก หนังประวัติศาสตร์
เช่นว่า(conj) such as, See also: for example, for instance, Syn. อย่างเช่น, ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: ทุกคนควรช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นว่า ช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือล้างจาน
ดังเช่น(conj) such as, See also: as, like, for instance, Syn. เช่น, อาทิเช่น, ตัวอย่างเช่น, Example: หากเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรายงานของธนาคารโลกกับรายงานของกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกุ้งที่ปากมูลโดยตรง ก็จะพบความไม่ชอบมาพากลในรายงานของธนาคาร ดังเช่น รายได้จากการจับกุ้ง
อย่างเช่น(conj) such as, See also: for example, for instance, so, such, like, as, Syn. ตัวอย่างเช่น, เช่น, Example: คอมพิวเตอร์มีการจัดเก็บข้อมูลของชิ้นส่วนแยกตามลักษณะทางกายภาพของมัน อย่างเช่น ขนาด รูปทรง สี น้ำหนัก ปริมาตร เป็นต้น
อาทิ(conj) such as, See also: for example, for instance, and so on, and so forth, and what not, etc., so as, Syn. เช่น, เป็นต้นว่า, อาทิเช่น, Example: กลุ่มโครงการจัดสรรที่มีอยู่แล้ว อาทิ บางใหญ่ซิตี้ มหาชัยเมืองใหม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[chen] (x) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like  FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[chen wā] (x) EN: such as ; for example ; for instance
คล้าย[khlāi] (adv) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike  FR: tel que ; comme ; pareil à
เหมือนกับ[meūoenkap] (conj) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though  FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
ราวกับ[rāokap] (prep) EN: like ; as ; as if ; as though ; such as ; like
อย่าง[yāng] (adv) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus  FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่างเช่น[yāngchen] (x) EN: such as ; for example ; for instance ; so ; such ; like ; as  FR: comme par exemple; tel que

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
ちょんちょん[chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
なんて[nante] (suf) (1) (See 何て) such as; (things) like; (2) exclamation; (P) [Add to Longdo]
はたはた[hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
ぱたぱた[patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
アイコラ[aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top