ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succor

S AH1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succor-, *succor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succor(n) การช่วยเหลือ, See also: ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, relief
succor(n) ผู้ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยบรรเทา, Syn. assistant, helper
succor(vt) ช่วยเหลือ, See also: บรรเทา, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, help, relieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succor(ซัค'เคอะ) n. การช่วยเหลือ,การ

English-Thai: Nontri Dictionary
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
succor(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,บรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
succorrhea; succorrhoea๑. การหลั่งเกิน๒. สารน้ำหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succorrhoea; succorrhea๑. การหลั่งเกิน๒. สารน้ำหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ช่วยชีวิต[chūay chīwit] (v, exp) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)  FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
การช่วยงาน[kān chūay ngān] (n, exp) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing  FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCOR S AH1 K ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
援手[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] succor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfe {f}; Beistand {m} | Hilfen {pl}succor [Am.]; succour [Br.] | succors [Am.]; succours [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
匡救[きょうきゅう, kyoukyuu] (n,vs) delivering from sin; succor; succour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succor
   n 1: assistance in time of difficulty; "the contributions
      provided some relief for the victims" [syn: {relief},
      {succor}, {succour}, {ministration}]
   v 1: help in a difficult situation [syn: {succor}, {succour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top