ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sublimity

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sublimity-, *sublimity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sublimity(n) ความสูงส่ง, See also: ความประเสริฐ, ความยิ่งยวด, Syn. eminence, grandeur, magnificence
sublimity(n) สิ่งที่สูงส่ง, See also: บุคคลที่สูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sublimity (n) sˈəblˈɪmɪtiː (s @1 b l i1 m i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
崇高[すうこう, suukou] (n,adj-na) loftiness; sublimity; nobility; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sublimity
      n 1: nobility in thought or feeling or style

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top