ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stylishly

S T AY1 L IH0 SH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stylishly-, *stylishly*, stylish
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามสมัย(adv) fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLISHLY S T AY1 L IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylishly (a) stˈaɪlɪʃliː (s t ai1 l i sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
着こなす[きこなす, kikonasu] (v5s,vt) to wear (clothes) stylishly; to dress oneself stylishly [Add to Longdo]
洒落っ気[しゃれっけ, sharekke] (n) being dressed stylishly [Add to Longdo]
洒落る[しゃれる, shareru] (v1,vi) to joke; to play on words; to dress stylishly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stylishly
      adv 1: in a stylish manner; "she was dressed very stylishly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top